Hver fjerde afslag på uddannelse blev givet til udenlandske ansøgere

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) mener, at det stiller kritikken fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning af vejledningen på gymnasierne i et lidt andet lys.

»Selvfølgelig skal vi arbejde på at nedbringe antallet af ansøgere, der afvises, fordi de ikke opfylder kravene, og det kan vi gøre ved blandt andet at kigge på vejledningen i gymnasierne. Men der er en stor del af dem, som er udenlandske ansøgere, og selv om vi skal gøre meget for at forbedre vejledningen, så er det nok lige i overkanten at forlange, at vi skal give individuel vejledning til samtlige uddannelsessøgende uden for landets grænser,« siger Morten Østergaard til Berlingske Nyhedsbureau.

Dermed svarer han på kritikken fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der torsdag i Politiken kritiserede, at der ikke gøres nok ud af vejledningsindsatsen på gymnasierne.

Det samlede antal ikke-optagne på 20.654 personer dækker over to kategorier af afviste, nemlig 10.780 såkaldte afmeldte ansøgere, der ikke opfyldte de formelle adgangskrav på studiet, for eksempel engelsk eller matematik på det påkrævede niveau, samt 9.874 ansøgere, der blev afvist, fordi de ikke havde tilstrækkeligt højt gennemsnit til at komme ind.

Knap 3.500 af de afmeldte ansøgere - svarende til cirka en tredjedel - er udenlandske ansøgere. Og cirka 1.500 af de 9.874 afviste ansøgere er ansøgere fra udlandet. Dermed var cirka 5.000 - hver fjerde af de ikke-optagne - udenlandske ansøgere.

»Vi skal gøre meget for at nedbringe antal af afmeldte ansøgere, men rigtig mange af dem er altså udenlandske uddannelsessøgende, og jeg tror ikke, at vi via en øget vejledningsindsats i Danmark kan forhindre dem i at søge noget, de ikke er kvalificeret til,« siger Morten Østergaard og tilføjer, at udenlandske studerende »må orientere sig på hjemmesider og de oplysninger, vi har, som er tilgængelige på engelsk«.

Uddannelsesministeren er dog indstillet på at drøfte vejledningen på gymnasierne, og han vil til oktober tage sagen op med gymnasieelevernes sammenslutning på baggrund af en evaluering af vejledningen.

Dagens Gossip