Hver fjerde på tålt ophold forsvundet fra myndighederne

Næsten hver fjerde på tålt ophold i Danmark er efterlyst af politiet.

Center Sandholm og politiet aner ikke, hvor personerne er, fremgår det af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

- 15 ud af i alt 69 udlændinge på tålt ophold var efterlyst den 2. maj 2016 i Det Centrale Kriminalregister, fordi de ikke opholder sig i Center Sandholm.

- De pågældende møder således heller ikke til den meldepligt, som de er pålagt. Politiet har ikke kendskab til deres opholdssted, står der i svaret.

I alt er der tale om 73 personer - 15 på tålt ophold og 58 på meldepligt - som er forsvundet fra myndighedernes syn.

Udlændinge havner på tålt ophold, hvis de ikke kan udsendes til hjemlandet trods en udvisning fra Danmark. Det strider mod Danmarks internationale forpligtelser at tvangsudsende folk, der risikerer forfølgelse i hjemlandet.

Rigspolitiet oplyser i en mail, at man gennemfører "målrettede, opsøgende eftersøgninger i sager, hvor der foreligger oplysninger om mulige tilholdssteder".

- Dette yderligere efterforskningsskridt foretages i sager vedrørende udlændinge på tålt ophold, som har opholdt sig lovligt i Danmark i en årrække, inden de blev udvist for kriminalitet og kom på tålt ophold.

- Disse udlændinge vil nemlig ofte fortsat have en vis tilknytning til det danske samfund i form af familie og venner, lyder det i udtalelsen.

Støjberg har for nylig indkaldt til forhandlinger om stramninger netop i forhold til personer på tålt ophold.

Regeringen vil blandt andet indføre underretningspligt. Det betyder, at den enkelte udlænding skal give besked til myndighederne, hvis vedkommende vil "tage ophold uden for indkvarteringsstedet mellem klokken 23.00 og 6.00".

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste har hidtil skullet tage ophold på Center Sandholm ved Birkerød i Nordsjælland. Men de flyttes til Udrejsecenter Kærshovedgård i en skov ved Ikast.

Ifølge opholds- og meldepligtsreglerne i dag skal personer på tålt ophold som hovedregel overnatte på indkvarteringsstedet og melde sig daglig hos det stedlige politi.

Men strafferammen for at overtræde pligterne skal skærpes, mener regeringen. En elektronisk fodlænke skal som noget nyt indgå som en del af denne straf.

Både DF og Socialdemokraterne har opfordret til endnu strengere straf, end regeringen har lagt op til.

/ritzau/

Dagens Gossip