Hver fjerde so dør før slagtebænken

24,3 procent af søerne døde enten af sig selv eller blev aflivet i staldene, oplyser Dyrenes Beskyttelse, som er alarmeret over tallene.

»Det er et enormt højt tal. Når hver fjerde danske so ikke kan holde til det planlagte produktionsliv, så vidner det om, at de bliver presset alt for hårdt i den industrielle produktion,« siger Birgitte Iversen Damm, der er dyrlæge og projektleder for svin i Dyrenes Beskyttelse.

Det er en lang række faktorer, der fører til den høje dødelighed, og derfor bør man gøre op med den nuværende, meget intensive svineproduktion, mener Dyrenes Beskyttelse.

»Søerne presses alt, alt for hårdt. De er fikseret i lange perioder, de skal føde og opfostre et enormt antal grise. De får ikke fibre nok, de er meget sultne i perioder. Deres sygdomme og skader bliver ikke håndteret ordentligt. Man bør gøre op med den intensive svineproduktion og tage meget mere hensyn til søernes behov« forklarer Birgitte Iversen Damm.

Siden rekordåret 2007 er grisedødeligheden faldet. Det sker blandt andet efter, at Videncenter for Svineproduktion har sat fokus på problemet i kampagnen Soliv. Og udviklingen er positiv, mener Landbrug og Fødevarer, som grundet en anden opgørelsesmetode gør sodødeligheden op til 12,8 procent sidste år.

Forskellen på tallene skal findes i, at Landbrug og Fødevarer ser på, hvor mange søer, der dør ud af den samlede svinebestand i Danmark, mens Dyrenes Beskyttelse regner på antallet af selvdøde og aflivede grise ud af det samlede antal døde grise, herunder dem der bliver slagtet.

Hos Dyrenes Beskyttelse anerkender man, at kurven for sodødelighed er knækket, men tallet er stadig alt for høj, lyder det.

»Vi anerkender, at der bliver gjort en indsats via kampagnen. Men vi savner at der tages fat om selve nældens rod. Kampagnen har som sit mål at sænke dødeligheden med nogle få procent, men det er ikke nok. Vi ved jo, at dødeligheden lå på mellem ti og femten procent (med den opgørelsesmetode, Dyrenes Beskyttelse anvender, red.) i starten af 1990erne, og det vil være en langt bedre målsætning.« siger Birgitte Iversen Damm.

Dagens Gossip