Hvert fjerde barn udsat for passiv rygning

Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, der har analyseret data fra sundhedsplejersker i 11 kommuner i Region Hovedstaden.

Tallene viser, at hvert fjerde barn i indskolingsalderen og hvert sjette spædbarn udsættes for passiv rygning i hjemmene.

»Der er undersøgelser, der viser, at der totalt set er færre voksne, som ryger, men vi har ikke set en tilsvarende udvikling, når det gælder passiv rygning blandt børn,« siger forskningsassistent Sanne Ellegaard Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed.

»Problemet er, at børn er særligt sårbare over for rygning, fordi deres luftveje, lunger og andre organer ikke er færdigudviklet,« siger Sanne Jørgensen.

»Børn tilbringer også mange timer indendørs, hvor de leger og kommer i tæt kontakt med møbler og legetøj, hvor de skadelige stoffer fra røgen opsamles,« tilføjer hun.

Andelen af spædbørn, der udsættes for passiv rygning, har varieret mellem 14 og 18 procent siden 2003. Der er altså ingen tendens til, at færre børn udsættes for den skadelige røg, selv om antallet af danskere, der ryger, ifølge andre undersøgelser generelt har været nedadgående.

»Vores undersøgelse viser, at de højtuddannede kvitter tobakken, men den samme tendens gør sig ikke gældende hos de unge mødre, mødre med korte uddannelser og mødre med anden etnisk baggrund end dansk,« siger Sanne Ellegaard Jørgensen, der mener, at børn, som udsættes for passiv rygning, ikke bare er bekymrende på kort sigt.

»Det er også velkendt, at personer, der har været udsat for passiv rygning i barndommen, er mere tilbøjelig til at begynde at ryge, når de bliver voksne,« siger Sanne Ellegaard Jørgensen.

Hun mener, at tallene fra Region Hovedstaden sandsynligvis afspejler situationen over hele landet.

Dagens Gossip