Idrætsbygningen er plaget af rotter

Idrætsbygningen i Brostræde i Kolding har fået ubudne ”gæster” i form af rotter på 1. sal i bygningen.

Derfor er stort set hele etagen lukket, indtil rotterne er bekæmpet, og det betyder, at er Kolding Taekwondo Klub, Kolding Handicap IF og et KIF gymnastik hold indtil videre er blevet ”hjemløse”.

Det er rottebekæmpelsesfirmaet Rentokils vurdering at rotteangrebet er begrænset til 1. sal, og at de ikke er kommet ind via afløb/kloak.

Rentokil anbefaler at lokalerne på 1. sal skal lukkes for brugere, og at firmaet efter endt bekæmpelse skal rengøre gulvoverflader mv. for at fjerne duftspor.

Rotteplagen har stået på i en kortere periode, og er sandsynligvis opstået i forbindelse med renovering og ombygningen af Idrætsbygningen. Efter der for nogle uger siden var spor af en rotte har rottebekæmpelsen taget til i intensitet.

Bygningen er afsøgt for indgangshuller, og der er samtidig er sat fælder op, hvor der er konstateret spor efter rotterne. Der er dog stadig indikation af flere rotter, og derfor lukkes aktivitetslokalerne på etagen, idet det vurderes, at der kan være en sundhedsrisiko for ophold i lokalerne.

På et møde torsdag med Kolding Taekwondo Klub og Kolding Handicap IF har klubberne udtrykt tilfredshed med orienteringen om problemet og handleplanen for rottebekæmpelsen, og de håber naturligvis, at det er effektivt og hurtig overstået.

Klubbernes manglende aktivitetslokaler forsøges afhjulpet i størst mulig omfang med alternative midlertidige placeringer.
 

Dagens Gossip