Igen: Danske Bank får påbud af Finanstilsynet

Landets største bank, Danske Bank, polstrer sig ikke godt nok. Det gælder især udlån til erhvervsformål og til andre finansielle institutioner. Det mener Finanstilsynet, der har givet banken i alt fire påbud.

Det betyder samlet set, at banken skal øge sin risikobuffer på disse områder med otte milliarder kroner - fra 64 til 72 milliarder kroner.

Danske Bank er ikke enig i Finanstilsynets afgørelse, og overvejer at anke den til Erhvervsankenævnet.

- Danske Bank er optaget af at sikre et præcist billede af bankens risici.

- Vi ønsker generelt at anlægge en forsigtig vurdering, men skal samtidig kunne understøtte erhvervslivets vækst ved at stille lån til rådighed på konkurrencedygtige vilkår, siger finansdirektør Henrik Ramlau-Hansen i en kommentar.

Han tilføjer, at Danske Bank i de seneste år har arbejdet kontinuerligt med at udvikle bankens risikomodeller, så de giver det mest præcise billede af bankens risici.

- Vi har løbende været i tæt dialog med tilsynet om modellerne, og det undrer os derfor, at tilsynet nu, på grundlag af overordnede sammenligninger med andre pengeinstitutters risikovægte, mener, at bankens modeller skal justeres.

- Vi er ikke enige med Tilsynet i, at justeringerne vil give et mere retvisende billede af bankens risici. Derfor har vi også foreslået Finanstilsynet at lade en uvildig tredjepart validere bankens risikomodeller, siger Henrik Ramlau-Hansen.

Skal banken sætte de otte milliarder mere af for at polstre sig bedre, betyder det, at bankens solvensprocent kommer ned på 19,1. Banken har i dag en kapitaloverdækning på godt 80 milliarder kroner.

Lovens minimumkrav er på otte procent, dertil kommer individuelle behov alt efter risikoprofil.

/ritzau/

 

Dagens Gossip