Imponerende arbejdsindsats i KIF Brydning

For 6. gang har KIF Brydning udarbejdet et socialt regnskab, der har til formål at synliggøre omfanget af det store frivillige arbejde der dagligt udføres i klubben.

Med spørgeskemaer har klubbens mange frivillige anslået hvor mange timer de har brugt på forskellige arbejdsopgaver. Resultatet viser 8.000 timer fordelt på ledere, trænere og frivilligt arbejde.

Udregnet med standardiserede timepriser indhentet fra Danmarks Idrætsforbund repræsenterer de mange timer en værdi på godt to millioner kroner.

Timetallet vidner om, at der i dagens Danmark stadig findes ildsjæle, der gør en forskel for rigtig mange børn og unge i idrætsklubberne. I KIF brydning er de stolte af at kunne følge denne udvikling, og er glade for de mange ressourcer vi kan trække på når store opgaver skal løses.

- Udover daglige gøremål som bestyrelsesarbejde, trænergerningen samt hele økonomidelen råder vi i brydeklubben over et forholdsvist stort korps af frivillige der kan træde til når det gælder, siger Niels Hansen fra KIF Brydning og fortsætter:

Senest havde vi den 18. januar et stort internationalt brydestævne med knap 200 deltagere fra 8 nationer. Hele 25 frivillige bestående af forældre, tidligere medlemmer og venner af klubben mødte op lørdag morgen og brugte det meste af weekenden på frivilligt arbejde i brydeklubben.

Dagens Gossip