Indsats for at få flere i efteruddannelse er slået fejl

Antallet af ufaglærte danskere, der får en faguddannelse, ligger på samme lave niveau som for ti år siden, og endnu værre ser det ud med lysten til at opgradere sig selv som faglært lønmodtager, viser analysen.

Stadig færre faglærte gennemfører en kort eller mellemlang videregående uddannelse, skriver avisen. Kun omkring 1.200 faglærte færdiggjorde en kort videregående uddannelse i 2011, hvilket ifølge Politiken er mindre end halvt så mange som i 2001, da godt 2.500 faglærte kom igennem nåleøjet.

Samme billede tegner sig på de mellemlange uddannelser.

LO efterlyser nu en handlingsplan, der kan løfte det samlede uddannelsesniveau hos dem med de korteste uddannelser for at fastholde arbejdspladser og produktion i Danmark:

»Vi må bare erkende, at vi ikke har været gode nok til at få opgraderet denne del af arbejdsstyrken til trods for masser af initiativer og masser af snak. Det er en falliterklæring, og jeg håber, at arbejdsgiverne også kan erkende, at vi har et samfundsproblem, som vi skal løse,« siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Der skal ske noget, og det haster, lyder budskabet fra LO, der bliver bakket op af arbejdsmarkedsforsker Finn M. Sommer fra Roskilde Universitet, der ikke tror, at ret mange ved, hvor dårligt uddannet den danske arbejdsstyrke egentlig er.

»I øjeblikket er det mere end 700.000 danskere, som ikke har andet end folkeskolen og en kort ungdomsuddannelse at stå imod med,« siger han til Politiken.

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv deler bekymringen:

»I de sidste ti år har vi befundet os i en slags venteposition; både den tidligere og nuværende regering har haft intentioner om at opkvalificere arbejdsstyrken, men der har desværre manglet nogle penge, der kunne bakke ambitionerne op. Og i dag er der næsten ikke nogle medarbejdere, der af egen drift går på efteruddannelse – de venter, til arbejdsgiveren tilbyder at betale,« siger uddannelseschef Svend Berg.Undervisningsminister Christine Antorini (S) oplyser via sin presseafdeling, at regeringen har et klart ønske om at hæve uddannelsesniveauet og har afsat en milliard kroner til et »markant kompetenceløft af arbejdsstyrken«, skriver Politiken.

Dagens Gossip