Indsatsen mod Nørrebros bander skærpes

De seneste måneders skærpede bandekonflikt har først til skyderier og voldsepisoder over store dele af Storkøbenhavn, og kontorchef Lea Bryld fra kommunens Center for Sikker By erkender da også, at der er tale om en prioritering af indsatsen.

»Tidligere har vi haft en mere geografisk bred indsats, men vi har valgt at prioritere Indre Nørrebro for at få knægtet banderne der,« siger hun og påpeger, at kommunen følger politiets strategi i håb om en afsmittende effekt på de omkringliggende områder - og derved sikre større tryghed i hele København.

Frem over vil politiet ved hjælp af deres kendskab til bandemiljøet på Indre Nørrebro inddele enkelte bandemedlemmer i kategorier, hvor indsatsen spænder fra fængselstraf til den hårde kerne, og et udslusningsforløb for dem, der stadig ønsker et liv uden for det kriminelle miljø. Samtidig skal den kommunale indsats sørge for, at rekrutteringen til banderne mindskes betragteligt.

Politidirektør Thorkild Fogde begrunder den styrkede indsats på Indre Nørrebro med, at den overordnede strategi i København handler om at tage ét område ad gangen og sætte massivt ind for at knække banderne en efter en.

Målet for det nye partnerskab mellem Københavns Kommune og Københavns Politi er, at antallet af aktive medlemmer af banderne Blågårds Plads Gruppen (BGP) og Loyal To Familia (LTF) skal reduceres væsentligt inden udgangen af 2013.

»Fødekæden skal stoppes til banderne. Det gøres ikke ved kun at ramme de toneangivende medlemmer, men også ved at sørge for, at færre i det hele taget kommer ind i banderne,« siger han.

Politiinspektør Jørgen Skov understreger, at indsatsen stadig er centreret omkring de »toneangivende« medlemmer, der ofte orkestrerer bandernes aktiviteter, men at den nye indsats betyder, at politiet vil ramme en ny gruppe af kriminelle.

»Det er dem, der gør det muligt for banderne at udøve deres kriminalitet. Vi vil stække banderne ved at ramme hælere, transportører af narkotika eller våbenleverandører, som hjælper banden,« siger han.

Politiet har i øjeblikket registeret omkring 100 bandemedlemmer og et tilsvarende antal sympatisører i form af småkriminelle og udsatte unge på Indre Nørrebro.

Mens Indre Nørrebro har været forskånet for skyderier siden årsskiftet, har bandekonflikten på det seneste ramt Ydre Nørrebro hårdt. Det seneste skyderi fandt sted 11. april, hvor en ung mand blev skudt i hovedet på Lundtoftegade.

Et budgetforlig i Københavns Borgerrepræsentation sikrede tidligere i april 30 millioner kroner til at øge trygheden for beboerne i Indre Nørrebro.

Dagens Gossip