Indsatte får penge og mentorer

Det fastslår beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), der er klar med en række konkrete initiativer for tidligere indsatte, som træder i kraft 1. januar 2014 sammen med kontanthjælpsreformen.

»Der indføres blandt andet en udslusningskoordinator, som hjælper den indsatte med, hvordan man kommer i arbejde eller uddannelse, hvor man skal bo, og hvad der skal gøres i forhold til gældsrådgivning, hvis der er behov for det. Mange af vores indsatte slås med dårlig økonomi og store gældsposter,« siger Mette Frederiksen til Berlingske Nyhedsbureau.

De såkaldte udslusningskoordinatorer, der skal fungere som mentorer, skal placeres i kommunerne og får til opgave at sikre kommunikationen mellem fængsel og kommune i udslusningsperioden.

Regeringen vil desuden sørge for, at de indsatte får retten til senest 14 dage før løsladelsen at få afklaret deres muligheder for at få engangshjælp til at kunne forsørge sig selv i de første dage i friheden. Det betyder helt konkret, at kommunerne forpligtes til minimum to uger inden ansøgerens løsladelse at have taget stilling til en anmodning om økonomisk støtte.

»Som tingene er i dag, så er kontanthjælpen bagudbetalt, og det betyder, at der er en del af vores kriminelle, der starter livet efter afsoningen med ikke at have nogle penge. Og så er det jo ikke svært at forestille sig, at det kan være en årsag til, at nogle falder tilbage i kriminalitet,« siger beskæftigelsesministeren.

Der er i alt afsat 10,4 millioner kroner frem til 2016 i en aftale om Kriminalforsorgens økonomi.

Dagens Gossip