Indvandrere hårdest ramt af dagpengestop

Det er i forvejen udsatte grupper på arbejdsmarkedet som indvandrerne og de ufaglærte, der især mister dagpengene.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande som Tyrkiet, Iran og Pakistan udgør en uforholdsmæssig stor andel af de tusindvis af ledige, der nu ryger ud af dagpengesystemet. Faktisk bliver de ramt mere end tre gange så hårdt som etniske danskere.

Mens kun 0,38 procent af de etnisk danske a-kassemedlemmer mistede deres dagpenge i årets to første måneder, gælder det for hele 1,45 procent af a-kassemedlemmerne med baggrund i et ikke-vestligt land.

Faktisk udgør de ikke-vestlige indvandrere hele 16 procent af dem, der har mistet dagpengene i årets første to måneder, selv om gruppen kun udgør fem procent af alle dagpengeforsikrede. Det fremgår af den nye analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet.

Kigger man på hele gruppen af indvandrere og deres efterkommere, som også inkluderer personer med baggrund i vestlige lande, er den også uforholdsmæssigt hårdt ramt.

Blandt alle dem, der har mistet dagpengene i januar og februar, udgør indvandrere og efterkommere 22 procent. Men blandt alle dagpengeforsikrede udgør de ’kun 9 procent.

Allerede i årets første to måneder har over 2.000 indvandrere og efterkommere af indvandrere mistet deres dagpenge. I alt i de to måneder blev 9.300 arbejdsløse ramt af reformen af dagpengene.

Når dagpengene ryger for en indvandrer efter to års arbejdsløshed, så er det for ham - lige som for en etnisk dansker - en alvorlig økonomisk bet at skulle klare sig for kontanthjælp eller slet ingen indkomst. Og overordnet set rammer det integrationen af nydanskere, når de skubbes ned ad den økonomiske og sociale rangstige. Det pointerer Karen Nielsen Breidahl, som er adjunkt ved Aalborg Universitet og forsker i integration.

»Det er mentalt belastende for dem at ryge ind i kontanthjælpssystemet - især for dem, der måske døjer med psykiske problemer efter traumatiske oplevelser, de har haft som flygtninge,« siger hun.

BNB

Dagens Gossip