Ingen diskrimination i a-kasselov

Det er ikke aldersdiskrimination af a-kassemedlemmer at tvinge dem ud af en a-kasse, når de når frem til folkepensionsalderen. Det mener Østre Landsret i en ny dom, der støtter Beskæftigelsesministeriet over for Ældre Sagen, som har anlagt sagen.

Ældre Sagen, der har ført sagen på vegne af et 69-årigt medlem, mener, at loven strider mod EU-regler om aldersdiskrimination.

Ifølge Ældre Sagen er der tale om en meget principiel sag. Man finder det aldersdiskriminerende og et dårligt signal til seniorerne, at de skal forlade a-kassen, når de fylder 65 år.

Det afskærer de ældre fra at få dagpenge og hjælp til at finde et nyt job, lyder argumentet.

Ifølge landsretten overtræder loven og den omstridte paragraf 43 ikke EU-reglerne. Man ser her på, om de danske regler strider mod EU's beskæftigelsesdirektiv.

Domstolen har kigget regelsættet grundigt efter og kan konstatere, at EU-direktivet ikke skal anvendes på ordninger for social sikring og social beskyttelse, hvis ydelserne i ordningen ikke er sidestillet med løn.

Landsretten vurderer, at dagpengesystemet - selv om det administreres af a-kasser - må anses for en offentlig ordning for social sikring. Derfor skal det altså ikke vurderes i forhold til EU-direktivets regler om aldersdiskrimination.

Ydelserne i dagpengesystemet er ikke på nogen måde finansieret af arbejdsgiverne og kan derfor ikke sidestilles med løn, mener retten.

Samtidig udgør dagpengesystemet en integreret del af det offentlige sikringssystem og indgår desuden i et tæt samspil med pensionssystemet, vurderer retten.

Østre Landsret finder heller ikke grundlag for at mene, at paragraffen i loven er i strid med et almindeligt princip i EU-regelsættet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Dagens Gossip