International presseorganisation advarer mod ny offentlighedslov

Organisationen har sendt et protestbrev til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og justitsminister Morten Bødskov (S), hvor den opfordrer til, at to omstridte paragraffer i udkastet til ny offentlighedslov trækkes tilbage.

»Lovforslaget vil forhindre journalister i at give vælgerne den information, de har brug for for at sikre, at lovene og regeringens politik er baseret på pålidelige informationer,« hedder det i brevet underskrevet af IPIs direktør Alison Bethel McKenzie.

I brevet opfordrer IPI-direktøren statsministeren til særligt at trække to afsnit - paragraf 24 og 27 - tilbage, fordi førstnævnte paragraf vil »blokere journalisters og offentlighedens adgang til interne dokumenter og information udvesklet på et tidspunkt, hvor der er grund til at antage, at en minister søger råd eller hjælp fra et departement eller andre ministerier«.

Paragraf 27 vil ifølge brevet »begrænse adgang til dokumenter indsamlet og udvekslet mellem ministerier og folkevalgte i forbindelse med love eller tilsvarende politiske processer«.

Alison Bethel-McKenzie hæfter sig i brevet også ved, at regeringen ikke har fremlagt eksempler på, at den slags informationer i den hidtidige offentlighedslov har skadet den politiske proces.

Hvis informationerne tilbageholdes, kan vil det ifølge IPI-direktøren »øge vælgernes apati og give dække til andre regeringsledere, som kynisk kan bruge det danske eksempel til at undertrykke demokrati i deres egne lande«.

Flere end 78.000 personer deltaget i en digital underskriftsindsamling mod den nye offentlighedslov, og onsdag 15. maj er der indkaldt til »folkemøde« på Christiansborg Slotsgruppe.

Her vil debattører, kunstnere og journalister gennemføre en »fredelig markering« af deres modstand mod lovforslaget og »vise politikerne, at modstanden overfor mere lukkethed i forvaltningen virkelig er stor og bredt funderet,« som det hedder i invitationen.

Dagens Gossip