Jelved afviser faste bogpriser

»Der er ikke enighed i forligskredsen om, at en genindførsel af markedsregulering vil løse bogmarkedets udfordringer - og ej heller at markedsregulering er det rigtige redskab til at løse de udfordringer, som litteraturen står over for,« lyder det fra kulturminister Marianne Jelved (R), som også forklarer, at ordførerne er blevet enige om en række initiativer:

»Derimod er der i forligskredsen opbakning til, at vi i litteraturpolitikken fortsat bruger redskaber svarende til, hvad vi kender fra de øvrige kunstområder. Nemlig støtte til produktion af litteratur af høj kvalitet, støtte til forfatterne og støtte til formidlingen af litteratur og fremme af læselysten gennem bibliotekerne og gennem Statens Kunstråds støtte til forfatterarrangementer med videre.«

Endelig meddeler Jelved oven på onsdagens møde, at hun vil skyde gang i nogle tiltag, som »skal fremme danskernes lyst til at læse litteratur«.

Dagens Gossip