Jobindex er bedst til integration

Det blev offentliggjort mandag til prisuddelingen Integrationspriserne, som blev uddelt af social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF).

Jobindex får prisen for virksomhedens målrettede og vedholdende arbejde med at sikre job til nydanskere blandt andet igennem jobdatabasen eksportjob.dk, der forbinder højtuddannede nydanskere med eksportvirksomheder.

»Det er skønt at se en virksomhed, som arbejder for at ændre andre virksomheders opfattelse af nydanskere. På den måde kommer flere arbejdspladser til at se nydanskere som ressourcestærke medarbejdere, der med deres viden om sprog og kultur kan bidrage til virksomheders eksport. Jobindex er derfor et forbilledligt eksempel på, hvordan en virksomhed kan sprede tankegangen om at forene integration og vækst – til fordel for både arbejdsgiver og arbejdstager,« siger Annette Vilhelmsen.

Sidste år gik prisen for årets arbejdsplads til Dansk Supermarked for deres målrettede indsats for at ansætte nydanskere og indsluse udsatte unge på arbejdsmarkedet.

Ved prisuddelingen mandag på Bremen Teater i København blev der ud over prisen for årets virksomhed også uddelt fire andre priser. Prisen for årets kommune gik til Ringkøbing-Skjern Kommune for deres integrationsindsats og arbejde med at styrke modtagelsen af nyankomne flygtninge, som både er systematisk og sammenhængende. Helene Hakizimana fra Kalundborg, som er mor til fire, fik prisen som årets forælder for i løbet af sine 12 år i Danmark at have formået at etablere sig som en central figur for nydanske kvinder i Kalundborg.

Spillerforeningen fik prisen for årets frivillige forening, som gennem projektet »Arena Spartacus« har skabt et foreningstilbud til børn og unge i udsatte boligområder. Den sidste pris er er årets medarbejder, og den gik til Knud Eschen, som er familiebehandler i Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Dagens Gossip