Jobkonsulenter har ikke lyst til efteruddannelse

Ledige sendes i stort omfang på efteruddannelse i håb om, at de kommer i job. Men jobkonsulenterne på landets jobcentre har ikke megen lyst til at komme på efteruddannelse, skriver avisen.dk.

En del af konsulenterne er klædt for dårligt på til at hjælpe arbejdsløse, og derfor oprettede regeringen i 2011 en ny efteruddannelse, der blandt andet skulle løfte konsulenternes juridiske kompetencer.

Interessen er dog minimal, lyder det fra professionshøjskolerne. Ud af omkring 7.000 medarbejdere på jobcentrene er der siden oprettelsen af uddannelsen gennemført 109 moduler - eller hvad der svarer til 18 hele efteruddannelser.

- Det er jo mærkeligt, at jobkonsulenterne rådgiver de ledige om at styrke deres kvalifikationer, men at de ikke selv gør noget for at blive dygtigere. Det synes jeg er paradoksalt - og dybt rystende, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, der er professor på Aalborg Universitet.

Han tilføjer, at holdningen blandt mange af de uuddannede jobkonsulenter er, at så længe de kan snakke med folk, er det godt nok.

De ledige, der kommer til samtale på jobcentrene, risikerer at møde en konsulent, der eksempelvis blot har en baggrund som vinduespudser, pornofotograf eller håndboldtræner. Der er nemlig officielt ingen krav til uddannelse for at blive jobkonsulent.

Det bekræfter en rapport fra Center for Arbejdsmarkedsforskning. I 2011 manglede hver femte jobkonsulent en relevant uddannelse.

Og da det især kniber med juraen, kan det få alvorlige konsekvenser for den ledige. De risikerer for eksempel at få frataget kontanthjælpen i strid med reglerne, hvilket ifølge en nylig undersøgelse fra beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Midtjylland sker i ni ud af ti tilfælde.

Professionshøjskolerne UC Syd og VIA i Aarhus har sidste år måtte aflyse efteruddannelsen ”Akademiuddannelse i beskæftigelse”, fordi der ikke var ansøgere nok.

Ud af fire skoler var det blot UC Lillebælt og Metropol i København, der kunne gennemføre efteruddannelsen.

Fagforeningen HK Kommunal, der organiserer størstedelen af de ansatte i jobcentrene, mener der bør strammes op:

- Jeg synes, at Kommunernes Landsforening (KL) må ruske op i sine jobcenterledere, så vi kan få sendt flere jobkonsulenter i efteruddannelse, siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, til avisen.dk

Dagens Gossip