Jyske Bank kan ikke forsinke retssag

Jyske Bank får ikke lov til at forsinke den retssag som to investorer har anlagt mod banken. Det har Vestre landsret netop besluttet.

Sagen drejer sig om de spareprodukter, som Jyske Bank solgte før finanskrisen under navnet Jyske Invest Hedge Markedsneutral, hvor op mod 10.000 kunder endte med at tabe 800 millioner kroner tilsammen ud af de mere end én milliard kroner, der var sat på højkant.

Jyske Bank indgik et forlig med nogle af investorerne sidste år om, at de fik 80 procent af tabet tilbage. Men to investorer afslog at indgå et forlig og søger nu ved landsretten at få en større erstatning end de 80 procent.

Jyske Bank har så forsøgt at få landsretten til at udsætte behandlingen af sagen med henvisning til, at de har stævnet Finanstilsynet for at få en stærkt belastende påtale kendt ugyldig.

I påtalen peger Finanstilsynet på, at Jyske Bank ikke levede op til sine krav, da banken solgte Jyske Invest Hedge Markedsneutral (JIMHO). Jyske Bank har så ønsket, at denne sag mod Finanstilsynet skulle afsluttes, før sagen kunne komme for ned landsretten.

Men det har landsretten nu afvist.

»En endelig afgørelse af den retssag, Jyske Bank A/S har anlagt mod Finanstilsynet, vil efter al sandsynlighed ikke kunne forventes at foreligge inden for den umiddelbare fremtid. Allerede som følge af de nævnte omstændigheder finder landsretten ikke grundlag for at udsætte behandlingen af denne retssag på udfaldet af retssagen mellem Jyske Bank A/S og Finanstilsynet,« hedder det ordret i kendelsen.

Optiker Finn Juncker, som er en af de to som har lagt sag an mod Jyske Bank, er glad for afgørelsen.

»Vi har allerede nu ventet fem år på at få en afgørelse, og derfor er det godt, at sagen nu ikke forsinkes yderligere. Vi venter at landsretten kommer med en afgørelse i år,« siger han.

JIHMO var en investering, hvor der er investeret i rentespænd, især mellem danske realkreditobligationer og tyske statsobligationer. Den indskudte kapital blev suppleret med lånte midler, sådan at der blev tale om en gearing med op til 25 gange. Det betyder, at gevinsten, men også tabene, kan øges med indtil 25 gange.    

JIHMO faldt voldsomt i værdi i efteråret 2008, hvor finanskrisen startede, med deraf følgende tab for investorerne.

Finanstilsynet gav i 2009 en påtale til såvel Hedgeforeningen Jyske Invest som Jyske Bank for overtrædelse af de finansielle regler om god skik for det skriftlige materiale, der blev udarbejdet i forbindelse med introduktionen af spareproduktet. Jyske Bank har efterfølgende stævnet Finanstilsynet med påstand om, at påtalen over for banken er ugyldig og skal tilbagekaldes.

Pengeinstitutankenævnet har afgjort stribevis af sager om JIHMO, hvor langt hovedparten er faldet ud til klagernes fordel.

Forbrugerombudsmanden gik i 2009 ind i sagen og holdt i oktober samme år møder med Jyske Bank sammen for at undersøge mulighederne for at indgå et forlig. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre på daværende tidspunkt, og Forbrugerombudsmanden besluttede derfor i 2010 at stævne banken med udgangspunkt i ni sager, der alle var behandlet ved Pengeinstitutankenævnet.

En gruppe investorer, kaldet Investorforeningen, fik i juli 2010 fri proces til et gruppesøgsmål mod Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Bank, hvorefter Investorforeningen udtog stævning i november 2010. Søgsmålet blev i januar 2012 tilladt anlagt som gruppesøgsmål af Vestre Landsret. Jyske Bank og Hedgeforeningen Jyske Invest har kæret landsrettens kendelse, og kæremålet verserer ved Højesteret.

Østre Landsret har også i oktober 2011 afsagt dom i en sag om JIHMO, hvor investoren, som er et anpartsselskab, fik medhold. Jyske Bank har anket denne sag, som nu verserer ved Højesteret og ventes afgjort til efteråret.

Dagens Gossip