Jyske Bank med milliardoverskud i 2013

Jyske Bank kom ud af 2013 med et resultat før skat på 2,3 milliarder kroner mod et resultat på 849 millioner kroner året før. Resultatet er samtidig det bedste siden 2006.

Det viser bankens årsregnskab for 2013.

Det forbedrede resultat begrundes af Jyske Bank blandt andet med, at 2013 på nuværende tidspunkt ser ud til at være året, hvor dansk økonomi trådte ud af dødvandet om end i beskedent omfang.

- Jyske Bank-koncernens finansielle stilling ved udgangen af 2013 er tilfredsstillende, skriver banken i regnskabet.

Nedskrivninger på udlån var i 2013 på 1,2 milliarder kroner. Det er dog mindre end året før, hvor der var nedskrivninger på 1,8 milliarder kroner.

Som en kommentar til udviklingen i nedskrivningsniveauet skriver banken, at en stigende BNP-vækst og en øget eksport betyder fremgang for erhvervsporteføljen.

- Husholdningernes lave forbrug ventes dog fortsat at udfordre de danske virksomheder, skriver banken og fortsætter:

- På den baggrund forventes det, at kreditkvaliteten på erhvervsporteføljen bliver svagt forbedret i 2014. Landbruget har stadig udfordringer, men der er nedskrevet mindre i 2013 end året før.

Jyske Bank noterer sig, at private har klaret sig godt igennem krisen, og at det lave privatforbrug og de lave renter har betydet, at husholdningernes økonomi overordnet set er god.

- Eftersom der er udsigt til, at ledighed og renter forbliver på samme niveau som i 2013, og huspriserne i de større byområder forventes fortsat at stige, så ventes kreditkvaliteten for privatporteføljen fortsat god i 2014, skriver Jyske Bank.

I løbet af 2013 fik Jyske Bank en kundetilgang på godt og vel 12.000, der både var drevet af privat- og erhvervskunder, skriver banken og oplyser, at koncernen ved udgangen af 2013 samlet havde omkring 740.000 kunder.

Som en væsentlig sidenote kan Jyske Bank i regnskabet oplyse, at banken fusionerer med BRF Kredit, således at Jyske Bank opkøber samtlige aktier i BRF Kredit.

/ritzau/

Dagens Gossip