K-profil: Jobcentre bør privatiseres

Det mener de Konservatives politiske ordfører i Københavns Borgerrepræsentation, Rasmus Jarlov (K).

Han reagerer på artikler i blandt andet Berlingske om de danske jobcentre, og mener, det er på tide, at jobcentrene udsættes for konkurrence.

»Danske jobcentre leverer ikke varen. Vi har set mange eksempler på, at arbejdsgivere er utilfredse med jobcentrene, fordi de ikke er i stand til at finde de rigtige medarbejdere, og derfor søger nye folk udenom jobcentrene,« siger Rasmus Jarlov.

To ud af tre nystartede virksomheder siger ifølge Berlingske, at de ikke bruger jobcentrene, da jobcentrene mangler kvalifikationer.

Også de ledige mener, der er plads til forbedringer i de kommunale jobcentre. Ifølge Ugebrevet A4 og Analyse Danmark er 37 procent af de ledige »meget utilfredse« med jobcentrenes indsats.

Jobcentrene koster årligt de danske kommuner 3,4 milliarder kroner. Hvis man ser på antallet af ledige, der sidste år fik job, giver det ifølge Jarlov en omkostning på 35.000 kroner pr. nyansat.

»Det svarer til en solid fuldtidsløn for at matche en jobsøger og en arbejdsgiver,« siger Rasmus Jarlov, der tilføjer, at beskæftigelsessystemets andel af det danske bruttonationalprodukt (BNP) er cirka fem gange højere end OECD-gennemsnittet.

Men jobcentrene er ikke fem gange så effektive, påpeger Jarlov, der foreslår en model, hvor jobcentrene udliciteres eller privatiseres ved hjælp af resultatkontrakter.

»Jobcentrenes tilskud bør ene og alene afhænge af, hvor mange ledige, de kan få tilbage i job - den opgave, de er skabt til,« siger Jarlov, der mener, at jobcentrene har brug for løsere tøjler frem for mere styring fra det offentliges side.

»Vi har brug for at give de ansatte på landets jobcentre incitamenter og give dem mulighed for at tænke kreativt uden at være underlagt stramme regler, der konstant bliver justeret,« siger han.

Rasmus Jarlov foreslår, at Københavns Kommune går forrest og privatiserer jobcentret som eksempel til efterfølgelse i resten af landet.

Beskæftigelsesministeriet har nedsat et udvalg, der til efteråret kommer med dets konklusioner om en revision af beskæftigelsessystemet.

Dagens Gossip