K: Resultatløn skal nedbringe sygefravær i københavnske daginstitutioner

»Sygefravær er et ledelsesansvar. Derfor er det også naturligt at holde lederne til ansvar for det. Der er god økonomi i at motivere dem til at tage seriøst fat i problemet, og resultatløn kan være et bidrag til større fokus,« siger den konservative leder i København, Rasmus Jarlov.

Efter Jarlovs opfattelse kan man ganske hurtigt nedbringe sygefraværet, hvis både den politiske og daglige ledelse tager problemet seriøst.

»Hvis man er ærlig om, at alt sygefravær over 4-5 dage om året i en større medarbejdergruppe ikke handler om sygdom men om, at lederne ikke har forklaret medarbejderne, at det betyder noget, om de dukker op, så kan man meget hurtigt få det bragt ned. Enhver forbedring starter med, at man ser situationen i øjnene. Det mangler man at gøre i København, hvor undskyldende uærlig snak om at det abnorme sygefravær skyldes dårligt arbejdsmiljø alt for længe har domineret debatten”, siger Rasmus Jarlov.

Berlingske fortalte søndag om det høje sygefravær blandt det pædagogiske personale på Københavns Kommunes daginstitutioner, som er højere end i de fleste andre af landets øvrige kommuner. I 2012 meldte hver fuldtidsansat pædagog og pædagogmedhjælper sig syg i over tre uger i hovedstadskommunen.

Dagens Gossip