Kæmpevindmøller i Østerild er ok

Vestre Landsret frifinder Miljøministeriet i sag om opførelse af testcenter for vindmøller i Østerild i Thy. Dommen er faldet torsdag ved landsrettens afdeling i Viborg.

Ministeriet er blevet sagsøgt af blandt andre Landsforeningen for Bedre Miljø, som mener, at de op mod 250 meter høje vindmøller er opført i strid med EU-regler.

Vestre Landsret har med torsdagens dom bestemt, at det er statskassen, som skal betale de omkostninger, som Miljøministeriet har haft i forbindelse med retssagen. Det drejer sig om 550.000 kroner.

I sommeren 2011 blev de første træer fældet i klitplantagen i Østerild under stor bevågenhed. Aktivister forsøgte dengang at forhindre entreprenørmaskinerne i at rydde området.

Testcentret er placeret mellem Nationalpark Thy og Nordeuropas største ynglepladser for trækfugle. I alt er der fældet 245 hektar skov, og vindmøllerne er op til 250 meter høje.

Landsforeningen Bedre Miljø anlagde sagen allerede tilbage i 2010. Foreningen mener, at testcentrets placering er i strid med EU's habitatsdirektiv, som skal beskytte naturtyper og vilde dyr i alle EU-lande.

Sagen blev oprindelig anlagt ved Retten i Holstebro, men retten valgte at henvise sagen til Vestre Landsret. Begrundelsen for den manøvre var sagens principielle karakter.

I forbindelse med sagsanlægget forsøgte Landsforeningen for Bedre Miljø at få tillagt sagsanlægget såkaldt opsættende virkning.

En juridisk manøvre, som ville betyde, at arbejdet med at opføre testcentret først ville kunne sættes i værk efter en dom.

Det blev dog afvist af retten, og vindmøllecenteret, hvis rette navn er Det Nationale Testcenter for Vindmøller, blev indviet i oktober 2012. Vindmøllecentret er opført og bliver drevet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Centeret blev opført i Østerild blandt andet på grund af krav til mængden af vind og afstanden til beboelse.

Som kompensation for de 245 hektar skov, der er blevet fældet for at gøre plads til centret, bliver der ifølge centrets hjemmeside plantet 393 hektar skov andre steder i landet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip