Karneval i Aalborg: Sådan undgår du trafikkaos

I dag lørdag er der karneval i Aalborg, hvor op mod 30.000 ventes at deltage.

Det vil selvfølgelig give en del trafikale problemer i byen, og her er en hurtig oversigt.

Al kørsel med bybusserne over Limfjordsbroen er indstillet, og biler kan ikke passere broen fra 10-12.30.

Istedet vil al trafik blive afviklet via Limsfjordstunnellen.

I midtbyen er mange gader og veje lukkede for trafik, og det omfatter blandt andet Vesterbro, Prinsensgade og Østerågade.

Det gode råd er, ikke at tage bilen med ind til centrum i dag, men det er muligt at køre ind til Nytorv og parkere der. Forvent dog store trafikale problemer.

Har du billeder fra dagens karneval er du meget velkommen til at sende dem til os på [email protected].

Her kan du se hele beskeden fra Nordjyllands Politi om dagens karneval:

 

Karneval lørdag den 26. maj 2012:
Aalborg Politi ledsager og forestår den færdselsmæssige afvikling af Stjerneoptog og parade med start kl. 09:30 indtil den endelige afslutning i Kildeparken kl. ca. 23:00.
Stjerneoptogene:
Kl. 10:00 starter der stjerneoptog fra Havnen i Nørresundby.
Kl. 11:00 starter der stjerneoptog fra Østerbro p-plads ved Skat.
Kl. 12:00 starter der stjerneoptog fra Kastetvej v/ Haraldslund.
Paraden:
Kl. 09:30 starter fortroppen af paraden fra Vesterbro. Det er planlagt således, at når fortroppen fra Nørresundby ankommer til Vesterbro, tilslutter de sig paraden og videre mod Kildeparken. Det samme er gældende stjerneoptogene fra h.h.v. Østerbro og Haraldslund.
Paraden vil gå ad Vesterbro til Kildeparken v. Ansgar området. Der vil herfra være adgang til Kildeparken via indgange ved h.h.v. Vesterbro v/ Europahallen, Gammel Kærvej, ved opgangen fra DSB-tunnelen, samt ved Vesterbro v. Hotel Hvide Hus.
- 3 -
Paraden med et forventet deltagerantal på ca. 23.000 forventes at strække sig ad hele ruten til Kildeparken, hvorfor kørende anmodes om at vælge alternative ruter, indtil afslutningen kl. ca. 23:00.
Nedennævnte gader vil være spærret i forbindelse til paraden:
Østerågade vil være spærret for kørende færdsel på strækningen mellem Nytorv og Ved Stranden fra kl. ca. 09:00 til kl. ca. 14:00
Prinsensgade fra Danmarksgade til Vesterbro vil ligeledes været spærret for kørende færdsel fra kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
Vesterbro vil på strækningen fra Borgergade til Hasserisgade være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
Vesterbro vil på strækningen fra Hasserisgade til Østre Alle være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 24:00.
Hasserisgade vil i samme tidsrummet fra ca. kl. 08:30 til kl. ca. 19:30 være spærret ved Anders Borks Vej for kørsel mod Vesterbro, og trafikken ledes ad Anders Borks Vej.
Limfjordsbroen vil i tidsrummet fra kl. ca. 10:00 til kl. ca. 12:30 være spærret for kørende færdsel.
Trafikanter henvises til at finde alternative ruter.
Aalborg Kommunes trafikafdeling er underrettet, og de formidler oplysningerne, vedr. afspærringerne og omlægning af ruter i de nævnte tidsrum, videre til den kollektiv trafik.
Det skal bemærkes, at der langs ruten kan forventes et større antal tilskuere, som naturligvis også vil være medvirkende årsag til, at trafikken ikke kan afvikles som normalt.
Endelig skal det understreges, at alle angivne tidspunkter for åbning af trafikken efter paradens passage er cirka tidspunkter. Særligt om lørdagen vil paraden efterlade en stor mængde affald, som skal fjernes fra gaderne, inden trafikken igen kan afvikles på forsvarlig vis. Karneval i Aalborg har afsat ekstra mandskab til denne opgave.
Lørdag d. 26 maj vil det være muligt at køre til og fra Nytorv, herunder P-huset v/Friis, p-pladsen v/Salling og p-pladsen v/Føtex via Busgade (u/medborgerhuset), som på dagen vil være åbent for alt kørsel i begge retninger.

 

Dagens Gossip