Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 11. september 2013

MF Sophie Løhde, 30. - Kundedirektør, fhv. seniorrådgiver Peter Goll, 39.

Overborgmester Simon Faber, 45. - Redaktør Christopher Arzrouni, 46.

Arkitekt, lektor Merete Ahnfeldt-Mollerup, 50. - Professor, dr.odont. Søren Schou, 51. - Fhv. landsholdsspiller, fodboldkommentator Preben Elkjær, 56. - Skuespiller Kim Veisgaard, 59.

Sanger, musiker, kunstmaler Lars (H.U.G.) Haagensen, 60. - Hofdame Kristina Treschow, 61. - Billedvæver Kari Guddal, 61. - Adm. direktør Christian Junker, 61. - Operasanger Søren Husted Christensen, 63. - Advokat Mariann Norrbom, 64. - Seniorrådgiver, journalist Ruth Znaider, 64. - Fhv. regionschef, cand.jur. Hans Jørgen Renner Mortensen, 65. - Udsmyknings- og billedkunstner Susanne Gorm Errebo, 68. - Bogtrykker Per Nørhaven, 68. - Sognepræst Niels Johansen, 69. - Professor, dr.jur. Steen Rønsholdt, 69.

Fhv. landsdommer Peter Deleuran, 70. - Sognepræst Ida Marie Brandt, 71. - Fhv. landsdommer Arne Lyngesen, 71. - Kammerherre, cand.art., fhv. museumsdirektør Niels-Knud Liebgott, 71. - Forstander, fhv. sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen, 71. - Speciallæge Uggi Meistrup-Larsen, 73. - Direktør Jan Leschly, 73. - Direktør Jørgen Havemann, 75. - Civilingeniør, projektchef Nils Havsteen, 75. - Maler og grafiker Lena Kau, 77. - Kontorchef, cand.jur. Torben Ginnerup, 77. - Overlæge Bente Beck, 78. - Sognepræst Ole Volfing, 78. - Cand.mag., forfatter Hanne Engberg, 78. - Redaktør, fhv. kultur- og presseråd, sceneinstruktør, fhv. skuespilchef Lone Bastholm, 79.

Direktør Sven Gullev, 80. - Fhv. major i Flv., cand.phil. Paul E. Ancker, 83. - Fhv. direktør for Færøernes Lagting Kristoffur Thomassen, 83. - Professor, dr.jur. Stig Jørgensen, 86. - Pens. major Bent Skouby, 87. - Fhv. økonomidirektør Frede Houkjær, 87.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip