Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 13. august 2013

Direktør Jens Ove Johansen, 48.

Underdirektør Ulla Hovgaard Ramlau, 51. - Brigadegeneral Torben Dixen Møller, 53. - Prokurist Jørgen Harling, 55. - Kontorchef Amalie Jessen, 55. - Journalist, forfatter Olav Hergel, 57.

Afdelingschef, cand. jur. Niels Pallesen, 61. - Sognepræst Uffe Lundin, 61. - Advokat Ole Erlich-Eriksen, 62. - Programmedarbejder Monica Krog-Meyer, 63. - Professor, billedhugger Lone Høyer Hansen, 63. - Auktionsholder Sten Herholdt Jensen, 64. - Professor, kultursociolog Dominique Bouchet, 64. - Professor, cand. psych. Ask Elklit, 66. - Sognepræst Birte Andersen, 68. - Professor, dr. scient. Hans Lomholt Skriver, 69. - Fhv. bibliotekschef Jan Østergaard Bertelsen, 69. - Retsformand Ingrid Otzen, 69.

Journalist, fhv. museumsdirektør, forfatter, mag.art. Marianne Bech, 70. - Billedvæver Margrethe Agger, 70. - Godsejer Johan Koed-Jørgensen, 71. - Fhv. direktør, civilingeniør Bruno Hansen, 72. - Civilingeniør, managementkonsulent Peter Sørensen, 73. - Direktør, konsul Leif Hede-Nielsen, 73. - Direktør Nils Hother Sørensen, 75. - Fhv. direktør Niels Hvass, 75. - Adm. direktør Jørgen Houman, 78. - Provst Marie Andreasson, 78. - Fhv. teknisk direktør, ingeniør, orlogskaptajn Bent Høi Jensen, 78. - Overlæge, dr. med. Flemming Güttler, 79.

Fhv. civildommer Ingeborg Heide-Jørgensen, 91. - Fhv. direktør, civilingeniør Magne Fredslund Schøler, 96.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip