Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 14. august 2013

Fodboldspiller Stig Tøfting, 44. - Direktør, cand.oecon. Ulrik Nødgaard, 44. - Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, 44. - Cand.phil. Lars Bukdahl, 45.

Koncernchef Claus Hougesen, 50. - Billedkunstner Lars Ravn, 54. - Adm. direktør, stifter René Piper Laursen, 55. - Museumsdirektør Orla Madsen, 56. - Adm. direktør, arkitekt MAA, cand.arch. Kasper Danielsen, 56. - Adm. direktør Jens Bærentsen, 59. - Adm. direktør Peter Grønlund, 59.

Projektdirektør, cand.oecon. Niels Vad Sørensen, 61. - Landsdommer Margit Stassen, 61. - Overlæge, dr.med. Adam Hede, 62. - Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, 63. - Landstræner Morten Olsen, 64. - Direktør Poul Juul Larsen, 65. - Lektor Jens Vellev, 68.

Oberst Per Winther, 70. - Bestyrelsesformand Alex Holm Jensen, 71. - Professor emeritus, fhv. overlæge, dr.med. Finn Gyntelberg, 73. - Kommandør Bent Ejner Carlsen, 73. - Direktør, generalkonsul Carsten Dencker Nielsen, 73. - Provst John Ørum Jørgensen, 73. - Direktør John Legard Ipsen, 75. - Glaskunstner Jørgen Karlsen, 75. - Møbelarkitekt Niels Jørgen Haugesen, 77.

Fhv. konsul Kay Erik Sønderup, 80. - Fhv. rektor Jens Lund, 81. - Cand.oceon. Niels Jørgen Ebbensgaard, 82. - Udstillingschef Annelise Justesen, 83. - Sølvsmed, industriel designer Jørgen Dahlerup, 83. - Overlæge Kirsten Schiøler, 84. - Fhv. retspræsident Otto V. B. Warring, 84. - Forfatter Maria Giacobbe, 85.

Fhv. folketingsmedlem, cand. oecon. Grethe Philip, 97.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip