Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 16. august 2013

Departementschef Jens Christian Vedige Brøchner, 41. - Professor Helena Skyt Nielsen, 42. - Professor Christoffer Green-Pedersen, 43. - Sognepræst Kristine Stricker Hestbech, 46. - Professor, dr. jur. Jens Hemmingsen Schovsbo, 48. - Advokat Henrik Stagetorn, 48.

Forfatter Solvej Balle, 51. - Koncernchef Søren Pedersen, 51. - Ejendomsdirektør Mogens Muff, 54. - Sanger Elisabeth Gjerluff Nielsen, 56.

Professor Michael Møller, 62. - Forfatter, cand. mag., dr. phil. Henrik Yde, 63. - Tekn. direktør, cand. polyt. Klaus Ole Møgelvang, 63. - Direktør Lars Nørby Johansen, 64. - Professor, ph.d. Ib Bondebjerg, 66. - Direktør Troels Bjerre, 66. - Fhv. adm. direktør Henrik Dam, 67. - Sognepræst Claus Henrik Pontoppidan, 68. - Fhv. landsarkivar Dorrit Andersen, 68. - Direktør, cand. jur. Jørgen Kvist, 69.

Provst, sognepræst Karen Mogensen, 70. - Professor, dr. Adam Bülow-Jacobsen, 70. - Maler Lis Zwick, 71. - Oberst Knud Villy L. Lyngtorp, 71. - Forfatter Gerd Rindel, 72. - Skuespiller, instruktør, teaterchef Maria Stenz, 73. - Fhv. ambassadør Flemming Mørch, 76. - Fhv. bankdirektør Jørgen Holt, 76. - Rådgiv. civilingeniør Peter Munk Anker, 77. - Fhv. adm. direktør Heinrich Küsch, 77. - Forfatter, cand. mag. Ole Hyltoft, 78.

Direktør Bjarne Poulsen, 80. - Fhv. FN-direktør, universitetslektor Merete Gerlach-Nielsen, 80. - Fhv. domprovst, fhv. seminarierektor Poul Erik Andersen, 83. - Fhv. førstebibliotekar Jacob Thomsen, 83. - Direktør Sverre Olsen, 83. - Fhv. stadsbibliotekar Grethe Louise Torfing, 84. - Arkitekt Lise Juul, 85. - Advokat, fhv. MF Annelise Gotfredsen, 85. - Overlærer Inge Høgh, 87.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip