Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 22. august 2013

Kok, restauratør Rasmus Kofoed, 39.

Overinspektør Martin Brandt Djupdræt, 42. - Manuskripforfatter, skuespiller, kreativ direktør Casper Christensen, 45. - Professor Hans Bräuner-Osborne, 46. - Skuespiller Andrea Vagn Jensen, 48. - MF, formand for Folketingets Europaudvalg Eva Kjer Hansen, 49.

Politisk chef, tidl. finansminister, advokat Pia Gjellerup, 54. - Advokat, partner Christian Th. Kjølbye, 56. - Adm. direktør Jørgen Lund Lavesen, 58. - Direktør Peter Kampmann, 59.

Brand Lead Annemarie Sylvester-Hvid, 60. - Formand, fhv.kommandør Bent Fabricius, 61. - Journalist, TV-vært Allan Silberbrandt, 63. - Professor Carsten Thomassen, 65. - Koncerndirektør, civilingeniør, HD Mogens Granborg, 66. - Departementschef Ib Byrge Sørensen, 67. - Overlæge Henrik Willumsen, 68. - Institutleder, fhv. amtsdirektør Erik Lohmann-Davidsen, 68. - Professor, emeritus, dr. scient. Flemming Normand Frandsen, 69. - Projektleder Dorit Otzen, 69.

Fhv. direktør Niels Hammer-Jespersen, 70. - Koreograf, skuespiller Søren Steen, 71. - Kommandør Jesper Dinesen, 71. - Fhv. seminarierektor, cand. pæd. Knud Erik Andersen, 71. - Gårdejer Hans Jørgen Holm, 72. - Fhv. direktør Niels Holst Laursen, 75. - Fhv. universitetsdirektør Peter Lykke, 75. - Fhv. hotelejer, adm. direktør Inge Correll, 75. - Apoteker, lic. pharm. Niels Møller, 77. - Fhv. direktør, civilingeniør Christian Waarst, 78.

Direktør, mejeriingeniør Jens Chr. Smedegaard, 83. - Professor emeritus, dr. med. Jørn Giese, 83. - Professor, dr. phil. Bent Christensen, 83. - Fhv. borgmester, gårdejer Niels Peder Rosenlund Madsen, 87.

Fhv. borgmester Børge Jørgensen, 93. - Speciallæge, dr. med. Knud-Erik Sjølin, 94. - Fhv. generalsekretær, cand. polit. Axel Gormsen, 99.

Parcellist Helge Christoffersen, 100.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip