Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 22. september

Stadsarkitekt Tina Såby, 44. - Koncerndirektør Peter Røpke, 47.

Viceadm. direktør Kim Graugaard, 52. - Regionalpolitisk direktør, cand.merc. Gitte Bengtsson, 53. - Arkitekt Bjarne Hammer, 58. - Afdelingsdirektør, lic.scient. Søren Damgaard, 59.

Direktør Jette Wigand Knudsen, 62. - Fhv. stabslæge Jørgen Torp Svendsen, 63. - Højskoleforstander Jørgen Carlsen, 64. - Læge Jørgen Heede, 65. - Direktør Hans Møller-Christensen, 65. - Fhv. korshærschef og sognepræst Bjarne Lenau Henriksen, 65. -Direktør Carsten Mørch, 66. - Læge Jens Rud-Petersen, 67. -Lektor, cand.mag. Bjarne Frederik Lindhardt, 67. - Direktør, dr. scient. Bo Barker Jørgensen, 67. - Direktør, HD Nils Rasmus Hansen, 68. - Fhv. adm. direktør Knud Wæde Hansen, 69. - Fhv. uddannelsesdirektør Gert Bjarke Nielsen, 69.

Journalist Henning Kørvel, 71. - Bogbindermester Vilhelm Rise Kristoffersen, 73. -Fhv. adm. direktør, dr.phil. Martin Ghisler, 73. - Tandlæge Vita Reves, 77. - Direktør, lic.techn. Mogens D. Rømer, 77. - Major Holger Zachariassen, 78. -Forskningschef Gunnar Viby Mogensen, 79.

Cheflæge, overlæge Henrik Ravn, 80. - Lærer Kirsten Dithmer, 80. - Oberstløjtnant Preben Alexander Heide, 81. -Kunstmaler Herold Gudmand Kristensen, 83. - Civilingeniør Ole Finn Feddersen, 85. - Fhv. terminalleder Erik Deichmann, 88. - Fhv. ambassadør Per Fergo, 88. - Fhv. direktør Jørgen Rindom, 88. - Fhv. justitssekretær Iris Lundholm Iversen, 89.

Fhv. overkirurg, dr.med. Henning Skjoldborg, 95.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip