Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 23. september

Billedkunstner Eske Kath, 38. - Skuespiller Lærke Winther Andersen, 38.

Landsstyremedlem Aleqa Hammond, 48.

Forfatter Lisbeth Brun, 50. - Vicestatsobducent, professor, ph.d. Jytte Banner, 53. - Kunstnerisk leder Vinca Wiedemann Rømeling, 54. - Advokat, cand.jur. Richard Rudolf Sand, 54. - Adm. direktør Karen Frøsig, 55. - Adm. direktør Johan Prior Knock, 58. - Borgmester, fhv. landstingsmedlem Augusta Friis-Salling, 59.

Overlæge Michael Strate, 61. - Domprovst Anders Borre Gadegaard, 61. - Direktør, komponist Jesper Winge Leisner, 62. - Overlæge, speciallæge Karin Helle Aggernæs, 63. - Biskop Niels H. Arendt, 63. -Direktør Ida Munk, 64. -Bestyrelsesformand, kammerherre Jørgen Mads Clausen, 65. - Afdelingslæge Lise Hanne Christensen, 66. - Ekspeditionssekretær Dinna Gilstón Bentsen, 66. - Professor, dr.med. Jan Ulrik Prause, 68. - Afdelingsingeniør Jens Frederik Thomsen, 68. - Direktør Jørn Bach, 68. - Direktør Jørgen Bertelsen, 69. - Led. overlæge, dr.med. Steen Stender, 69. - Direktør, civilingeniør Ole Bonde Larsen, 69.

Statskonsulent Jens Hauge Pedersen, 70. - Adj. professor, overlæge, dr.med. Hans-Henrik Dyring Parving, 70.

Direktør Lars Oreby, 71. - Instruktør, fhv. skuespilchef Klaus Hoffmeyer, 75. - Professor dr. Robert Rentenaar, 75. - Tandlæge Niels Ove Andersen, 78. - Billedkunstner Nulle Ingeborg Øigaard, 79 - Direktør, greve, kammerherre, hofjægermester Jens Brockenhuus-Schack, 79. - Fhv. overlæge Gunnar Schiøler, 79. - Cand.polyt., lic.scient. Jakob P. Bondorf, 80.

Professor Ole Borre, 81. - Overlæge Ib Rossel, 82. - Overkirurg Hans Jørgen Møller, 85. - Journalist, tidl. chefredaktør Herbert Pundik, 86. - Fhv. landsretssagfører Hans Koefoed, 88. - Forlægger Otto B. Lindhardt, 89.

Fhv. overarkivar, dr.phil. Vello Helk, 90.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip