Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 24. august 2013

Politimester Jakob Scharf, 47. - Chefkonsulent, cand. polit. Henrik Friis, 47.

Fotograf Tine Harden, 53. - Billedhugger Hans Pauli Olsen, 56. - Adm. direktør, President & CEO Peder Holk Nielsen, 57.

Afdelingslæge Ruth Hagerup Andersen, 60. - Special advisor, mag.scient.soc. Flemming Bahner, 64. - Oversætter, forfatter Niels Brunse, 64. - Professor, dr.med. Jørn Hounsgaard, 65. - Oberst Steen Wollenberg, 68. - Forskningsprofessor, dr.phil. Gretty Mizrahi Mirdal, 69. - Landsdommer Bent Ove Jespersen, 69.

Bestyrelsesmedlem, fhv. adm. direktør, cand.polit. Jens Lund Sørensen, 70. - Dommer Knud Have, 70. - Oberstløjtnant, distriktsleder Helle Saabo, 71. - Maler, grafiker Leif Dræby, 73. - Tidl. statsamtmand Erik Toftgaard, 73. - Teknisk overassistent Sanne Gottlob Kirstan, 73. - Professor, civilingeniør, HD Jens Aage Hansen, 75. - Arkivar, dr.phil. Ole Degn, 76. - Fhv. byretspræsident Claus Larsen, 76. - Fhv. adm. direktør Jørgen Pedersen, 79.

Professor, overlæge, dr.med. Ernst Goldschmidt, 80. - Direktør Finn Amsinck, 82. - Dr.theol. Erik Kyndal, 83. - Direktør Svend Erik Laursen, 84. - Forskningsbibliotekar, major, Jens Christian Andreassen, 85.

Fhv. overinspektør, hovedagent A. M. Voss, 91.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip