Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 25. oktober 2013

Dekan Mette Thunø, 50. - Spilleragent John Sivebæk, 52. - Direktør Peter Asschenfeldt, 57. - Kunstmaler, billedhugger Lars Stig Nørgård, 57. - Adm. direktør Dorrit Vanglo, 57. - Direktør, vinhandler Gert Carl, 58. - Museumsinspektør Inger Wiene, 58. - Adm. direktør Ove Thejls, 59.

Overlæge, dr.med. Lisbeth Gudrun Jørgensen, 61. - Billedkunstner Peter Stuhr, 62. - Direktør Klæmint Weihe, 63. - Billedkunstner, fotograf, forfatter, cand.mag. Suste Bonnén, 65. - Statsobducent, professor, dr.med., institutleder Annie Vesterby Charles, 65. - Direktør Helle Behrndt, 65. - Retspræsident Torben Goldin, 65.

Fhv. adm. direktør Peter Mollerup, 70. - Professor, mag. art. Sven Hakon Rossel, 70. - Adm. direktør Johannes Sloth, 71. - Professor Steffen Jørgensen, 71. - Fhv. domprovst Bjarni Bæk, 73. - Professor emer., dr.phil. Rolf Kuschel, 74. - Direktør Ole Steen Hansen, 74. - Professor Dan-Olof Stenlund, 76. - Fhv. chefredaktør Sven Ove Gade, 78. - Pens. overlæge Hakon Kaalund Jensen, 79. - Fhv. museumsdirektør, mag.art. Flemming Johansen, 79.

Fhv. chefgeolog Erik Stenestad, 80. - Civilingeniør Børge Aaslyng, 82. - Oberst Finn H. Jessen, 82. - Professor, dr.phil. Peter Naur, 85.

Fhv. TV-redaktør Hans-Henrik Ley, 90. - Fhv. socialdirektør Erling Jarmbæk, 92.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip