Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 4. oktober 2013

Pianist Marie Rørbech, 40. - Chefdirigent Thomas Søndergård, 44.

Galleriejer og forlægger Bo Bjerggaard, 51. - Prodekan, professor, cand.scient. Flemming Nicolaisen, 53. - Billedkunstner Pia Andersen, 53. - Advokat Birte Rasmussen, 54. - Rigsombudsmand Mikaela Engell, 57. - Direktør Stefan Jardorf, 57.

LO-formand Harald Børsting, 61. - Professor, overlæge, dr. med. Anne Tybjærg Hansen, 61. - Professor, cand.scient. Henrik Gislason, 61. - Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher, 61. - Adm. direktør Ole Beckmann Andersen, 63. - Senior konsulent Poul Tørring, 65. - Advokat, direktør Karl Skovbæch Pedersen, 67. - Overlæge Edith Raffn, 67. - Cand.jur. Lene Kann-Rasmussen, 69.

Professor, overlæge, dr.med. Ebba Nexø, 70. - Fhv. direktør, cand.polit. Jørgen Hansen, 72. - Adm. direktør, professor, dr.med. Eva Steiness, 72. - Fhv. teknisk direktør Bent Hauch Fenger, 73. - Speciallæge Galina Keiding, 75. - Professor emeritus, civilingeniør, lic.techn. Dines Bjørner, 76. - Regionschef Eyvind Roi Madsen, 78.

Fhv. rektor Henning Andersen, 82. - Pens. overkirurg, dr.med. Hans Høstrup, 84. - Bogbindermester, major Nils Fløistrup, 84. - Fhv. tennisspiller Torben Ulrich, 85. - Professor, dr.theol. Knud Eyvin Bugge, 85.

Professor, civilingeniør Jens Rasmus Jensen, 95.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip