Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 9. august 2013

Skuespiller Nicolaj Kopernikus, 46. - Komponist, arrangør, kapelmester Jørgen Lauritsen, 47. - Journalist Lotte Mejlhede, 47.

Kommunikationschef Jens Langergaard, 50. - Adm. direktør Ole Steensbro, 50. - Salgschef Vivian Birkkjær, 50. - Adm. direktør Per Vinther Møller, 56. - Personaledirektør Mads Hyltoft Rønnov-Jessen, 57. - Adm. direktør Birger Hauge, 58.

Professor Carl Bache, 60. - Direktør, cand.polit. Niels Hald, 61. - Direktør Bent Peter Larsen, 61. - Direktør Carsten Roth, 63. - Sanger Michael Elo, 64. - Filminstruktør Steen Rasmussen, 64. - Lektor Vibeke Schmidt Sørensen, 66. - Direktør Mikael Waldorff, 67. - Advokat Klaus Kiilerich-Hansen, 67. - Marketingschef Henrik Hermansen, 67. - Forfatter Peter Thorsboe, 67. - Professor, dr.phil. Lene Schøsler, 67. - Professor, overlæge, dr.med. Ronald Dahl, 68. - Direktør Per Villum Hansen, 68.

Oversætter, forfatter Claus Bratt Østergaard, 70. - Professor, dr.techn. Oli B. G. Madsen, 71. - Skuespiller Lizzi Varencke, 72. - Skuespiller Tom McEwan, 73. - Fhv. minister, fhv. MF Flemming Hansen, 74. - Direktør, overingeniør Niels T. Holst, 76. - Bestyrelsesformand Holger Lavesen, 78. - Sundhedsplejerske, mag.art. Kate Hovgaard Jakobsen, 79.

Fhv. skoleinspektør Poul Erling Christensen, 80. - Fhv. cheflæge, overlæge Willy Søndergaard, 81. - Journalist Frode Jelling Kristoffersen, 82. - Orlogskaptajn N. O. Rottensten, 85. - Landsretssagfører Henning J. Andersen, 86. - Ingeniørdocent, cand.polyt. Henrik Nissen, 86. - Fhv. amtsborgmester, fhv. landbrugs- og fiskeriminister, gårdejer Ib Frederiksen, 86.

Civilingeniør Egon Bauch, 90. - Direktør John L. Bryholt, 92.

Bliv ven med "Tillykke med dagen" på Facebook - klik her

/BNB

Dagens Gossip