Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 9. oktober 2013

Cand.scient.pol., fhv. MF Charlotte Dyremose, 36. - Kommunikationschef, journalist Nikolaj Sommer, 38.

Balletdanser lloyd Riggins, 44. - Forkvinde Trine Pertou Mach, 44. - Adm. direktør Eva Rindom, 46. - Overlæge, psykiater, forfatter Henrik Day Poulsen, 48.

Forfatter, journalist Peter Øvig Knudsen, 52. - Direktør Jørgen Elmeskov, 57. - Sognepræst Annelise Hofmann Mehlsen, 58.

Overlæge, dr.med. Niels Erik Ebbehøj, 60. - Læge Uffe Raundahl, 61. - Direktør Jannick B. Pedersen, 61. - Fhv. forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, 61. - Adm. direktør Ebbe Malte Iversen, 62. - Cand.oecon. Finn B. Sørensen, 62. - Direktør Ole Bach, 63. - Professor, dr.merc. Peter Maskell, 64. - Fhv. domprovst Arndt Jessen Hansen, 65. - Fhv. trafikminister, fhv. MF Frode Nør Christensen, 65. - Ambassadør Svend Boje Madsen, 66. - Grafisk designer Kim Meyer Andersen, 68. - Maler, grafiker Amariel Nordoy, 68. - Fhv. kontorfuldmægtig, ED Birte Marie Preisler, 69.

Museumsinspektør Lone Hvass, 70. - Fhv. nationalbankdirektør, cand.polit. Bodil Nyboe Andersen, 73. - Guldsmed Helga Exner, 74. - Fhv. afdelingsleder Inge Marie Jørgensen, 76. - Lærer Ingerlise Provstgaard, 78. - Oberst Bent Bundesen, 78.

Reg. revisor Grace Langkilde Arentoft, 80. - Historiker, lektor, dr.phil. Hans Kirchhoff, 80. - Fhv. Lagtingets Ombudsmand Joen Andreassen, 80. - Professor emer., dr.phil. Knut Hanneborg, 84. - Professor emer., dr. phil. Svend Olav Andersen, 84. - Arkitekt Bent Ortving, 87. - Orlogskaptajn Jens Erik Christensen, 89.

Fhv. statsgeolog, cand.mag. Erik Heller, 90. - Fhv. dommer Børge F. Nøhr, 91.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

Dagens Gossip