Kirkedebat kan ende i snakkeklub

I de næste måneder er der lagt op til bred debat for alle interesserede om kirkens fremtid, efter at et udvalg under Kirkeministeriet torsdag har fremlagt en række forslag til, hvordan kirken kan styres i fremtiden. Men ifølge teolog og professor ved Aarhus Universitet Svend Andersen risikerer man, at debatmøderne strander i uenigheder, man allerede kender. Det kan betyde, at debatten ikke får nogen reel betydning for den endelige afgørelse om kirkens fremtid.

»Vi ved jo allerede, at der er stor uenighed på det her område. Og vi risikerer at få en debat, som reelt ikke fører til noget. Det har vi set før«, siger han og uddyber:

»I sidste ende er det jo en politisk beslutning, og så kan man ende med, at regeringen om et år konstaterer, at mange stadig er uenige, og så laver den bløde forandringer, så ingen bliver alt for sure«, lyder vurderingen fra Svend Andersen.

I Dansk Folkeparti er man nervøse for, at debatten ikke kommer til at fungere efter hensigten.

»Der er en fare for, at det hele ender i teoretiske diskussioner, som ikke får reel betydning. Det skal vi væk fra, fordi det i sidste ende bare ender med at blive en politisk beslutning«.

Ifølge Kirkeministeriets oplæg skal debatten foregå på forskellige debatmøder flere steder i landet. Men man bør ikke nøjes med diskussioner i plenum, mener Svend Andersen. Debatten skal derimod bruges til at teste de forskellige argumenters holdbarhed, mener han.

»Hvis denne debat skal batte noget, så bliver man nødt til at sætte sig ned og diskutere, hvilke af de forskellige forslag der er realistiske at gennemføre. Det kan blandt andet ske ved, at biskopperne sætter sig sammen og diskuterer tingene ordentligt igennem«, siger han.

Et af de centrale punkter, der står til diskussion, er, om der skal nedsættes et kirkeudvalg, der kan tale på vegne af hele folkekirken. Det er kirkeministerens forventning, at udvalgets medlemmer i foråret 2014 afleverer en række anbefalinger på blandt andet dette område ud fra de input, den kommende debat bringer med sig.

»Jeg tror på ingen måde, at dette bare ender i en snakkeklub. Man skal huske på, at vi som noget nyt, nu har nogen helt konkrete modeller at forholde os til. Når det er sagt, skal vi huske, at en debat på netop dette område har været kraftigt efterspurgt blandt andet i folkekirken«, siger kirkeminister Manu Sareen (R).

Dagens Gossip