KL bifalder milliard-donation til folkeskolen

I Kommunernes Landsforening, KL, glæder man sig over det store bidrag, som man kalder en enestående gave:

»A.P. Møller Fonden skal have en meget stor og varm tak for at bidrage til vores fælles ambition om en bedre folkeskole. Det er vi virkelig glade for i KL. Vi er i gang med en historisk stor omstillingsproces for at kunne give vores børn en bedre skole. Og det helt afgørende er, at både skolelærere og ledere er godt rustede til at få en ny og spændende skole til at blive virkelighed. KL glæder sig derfor over, at pengene skal målrettes en opkvalificering af lærere og skoleledere,« siger Erik Nielsen (S), formand for KL.

Med donationen ønsker fonden bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af undervisere og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler. Interesserede kan søge om støtte til projekter til de nævnte formål, men det er dog en forudsætning, at ansøgninger om projekter anbefales af en eller flere kommuner eller af KL. ?I KL ser man nu frem til at drøfte de nærmere detaljer om udmøntningen af pengene. Det store beløb vil blive frigivet i 2014 i anledningen af 200-året for undervisningspligten i Danmark, og pengene forventes at være brugt inden 2020.

Dagens Gossip