KL: Ensartet sygefravær i kommunerne er urealistisk

En folkeskolelærer i Kerteminde havde sidste år i gennemsnit 6,5 sygedage, mens tallet var 16,3 dage for en lærer på Langeland. Det viser tal, som Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda har analyseret.

»Vi er klar over, at der er store regionale forskelle. Det er noget af det, der bliver arbejdet rigtig meget med ude i kommunerne, men jeg tror ikke, vi nogensinde kommer frem til et ensartet sygefravær. Hvis du tager 98 private virksomheder, vil du også opdage, at der er stor forskel på sygefraværet,« siger formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler (K).

Men sygefravær er et højt prioriteret emne i kommunerne.

»Siden kommunalreformen i 2007 er sygefraværet nedbragt med i gennemsnit to dage pr. år pr. medarbejder, og det kan omregnes til 3.500 flere fuldtidsansatte. Men jeg tror på, at vi kan komme lidt længere ned, og det handler blandt andet om god ledelse og om at skabe trivsel på arbejdspladsen,« siger Michael Ziegler.

Han peger på to årsager til, at de kommunalt ansatte social- og sundhedshjælpere, pædagoger og lærere er udsatte.

»Sygefraværet blandt kommunalt ansatte vil altid ligge lidt højere end på det private arbejdsmarked, fordi vi generelt har flere kvinder ansat. Og kvinder er statistisk set en lille bitte smule mere syge end mænd. Desuden har mange af vores medarbejdere kontakt med andre mennesker, og det øger smitterisikoen,« siger Michael Ziegler.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, tager forskellen på sygefraværet hos lærerne som udtryk for forskelle i lærernes arbejdsmiljø.

»Et højt sygefravær koster penge, men det er også tegn på, at der ikke er det optimale undervisningsmiljø for eleverne. Vi oplever blandt andet, at nogle kommuner har nedlagt specialtilbuddene og valgt at sige, at det bare skal rummes i den almindelige undervisning, uden at man har sikret, at der er forudsætninger for det. Hvis en ambitiøs lærer ikke kan løfte opgaven i forhold til to elever med indlæringsvanskeligheder, så er det utroligt belastende for læreren,« siger Anders Bondo Christensen.

Han vil meget gerne være med til at tage en debat om, hvordan sygefraværet blandt lærerne kan reduceres.

»Vi har brugt meget tid på at diskutere, om skoleugen skal være 35 eller 37 timer. Lad os nu bruge tid på at snakke medarbejdernes mulighed for at løfte opgaverne,« siger han.

Chefkonsulent Mia Amalie Holstein fra tænketanken Cepos peger på, at sygefravær hænger uløseligt sammen med god ledelse.

»En god leder, der tager et ansvar, er fleksibel og ikke mindst klar og villig til at reagere, er helt afgørende for, om medarbejderne trives, og om sygefraværet derfor er lavt eller højt,« siger hun til Agenda.

»En betydelig del af forskellen (på fraværet i kommunerne, red.) skal også findes i oversygelighed, som kan kobles til arbejdsmiljøet. Det vil sige, kan man lide sin arbejdsplads og trives man? Hvis det er tilfældet, er sygefraværet højst sandsynligt lavere,« siger hun.

Dagens Gossip