KL: Positivt med nye ghetto-kriterier

»Jeg er glad for, at vi nu får et mere nuanceret billede af, hvad der er med til at gøre et boligområde socialt udsat. Det er beskæftigelse og uddannelse, der skaber forandringer i de udsatte boligområder. Med kriteriet indkomst bliver der desuden sat fokus på udfordringen med en koncentration af beboere med lav indkomst i et boligområde,« siger Jacob Bundsgaard, som også roser aftalen for, at staten skal indgå i et partnerskab med kommunerne, når det gælder indsatsen i de udsatte boligområder:

»Det er afgørende, at kommuners lokalkendskab og indsigt i de lokale udfordringer inddrages. Der for er det også vigtigt, at kommuner får indflydelse på, hvad der skal til for at skabe en positiv udvikling i de udsatte boligområder.«

Bundsgaard er imidlertid ærgerlig over, at regeringen holder fast i ordet »ghetto«, når man skal kategorisere de pågældende boligområder.

»Det er stigmatiserende og modarbejder forebyggelsen af, at problemerne i udsatte boligområder vokser sig større,« siger Jacob Bundsgaard.

Overordnet er indtrykket af den nye aftale imidlertid positivt hos KL, der dog pointerer, at regeringens målsætning om at reducere antallet af særligt udsatte boligområder med en fjerdedel og halvere antallet inden udgangen af 2021 kræver, at økonomien følger med.

De fem kriterier for udsatte boligområder er »antallet af indvandrere og efterkommere«, »tilknytning til arbejdsmarkedet«, »antallet af dømte«, »uddannelsesniveau« og »bruttoindkomst«.

Dagens Gossip