KL-ros til Thornings fokus på erhvervsuddannelser

»Det er en længe ventet reform, som statsministeren løfter lidt af sløret for. Det er fornuftigt med adgangskrav, men det er vigtigt, at man ser på den enkelte unge, så vi ikke ekskluderer nogen. Derfor er det positivt, at der bliver plads til unge med håndværksmæssige talenter, som ikke nødvendigvis har de samme boglige kompetencer,« siger KLs formand, Erik Nielsen, i en skriftlig besked.

Han henviser til, at statsministeren fortalte om, at der stilles krav om mindst karakteren 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved de afsluttende prøver i folkeskolen for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Alternativt skal den unge have aftale om en praktikplads.

Erik Nielsen understreger, at KL stadig venter på det konkrete udspil.

»Men uanset hvor meget man reformerer erhvervsuddannelserne, så er det afgørende, at virksomhederne stiller flere praktikpladser til rådighed,« fastslår KL-formanden.

Som led i en erhvervsuddannelsesreform foreslår regeringen en ny såkaldt fleksuddannelse, som skal målrettes job i lokalområdet. KL håber, at fleksuddannelsen tænkes rigtigt:

»Hovedbekymringen er, om vi nu laver endnu en uddannelse ved siden af de eksisterende, og ekskluderer endnu flere fra en ordinær uddannelse. KL går ind for inklusion - også i ungdomsuddannelserne. Vi håber, at den nye fleksuddannelse også kan blive en adgangsvej til en erhvervsuddannelse og dermed en erhvervskompetence,« siger Erik Nielsen.

Regeringen foreslår også en ny erhvervsrettet 10. klasse for de elever, som ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne.

»Vi skal have flere til at starte på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse. Men jeg synes, at den erhvervsrettede 10. klasse for dem, som ikke er klar, lyder rigtigt. KL har efterlyst et stærkere samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskolen om 10. klasse. Jeg håber derimod ikke, at det betyder, at der samlet set skal flere i 10. klasse. Vi skal tværtimod have færre i 10. klasse,« siger Erik Nielsen.

Dagens Gossip