KL tøver med at ensrette gebyrer på byggesager

Sådan lyder reaktionen fra Kommunernes Landsforening (KL), efter at en analyse fra Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer har påvist, at der er store forskelle i kommunernes gebyrpriser på byggetilladelser.

»KL anerkender, at der er store forskelle. Men om det er et retvisende billede på de problemer, der er, det stiller vi spørgsmålstegn ved. Nu har der været tal fremme om, at der er forskelle på over 870.000 kroner, men vi mener simpelthen ikke, at det er et udgangspunkt for at finde ud af, hvad der i virkeligheden er problemet, og hvilke løsninger man skal finde,« siger Kristoffer Slottved, der er konsulent i teknik og miljø i KL.

Han peger på, at der kan være lokale hensyn og problemstillinger, der spiller ind, når der skal gives tilladelser til byggerier, og derfor kan man ikke lave en direkte sammenligning mellem de 98 kommuner.

»Man kan selvfølgelig sige, at ens sager bør være ens, men i den virkelighed, vi får rapporteret fra kommunerne, er der simpelthen så mange forskellige parametre, der gør sig gældende,« siger han og peger som eksempel på forskellig lovgivning og lokale naturhensyn.

»Så selvom det er en ens lagerhal, så er de steder, hvor den skal bygges, ret forskellige,« siger Kristoffer Slottved.

Regeringen har i sit udspil til en vækstplan foreslået, at der »oprettes en ensrettet gebyrmodel«, og man vil således udregninger efter kvadratmeter til livs.

»Udgangspunktet skal være, at kommunerne opkræver gebyr efter tidsforbrug, men at kommunerne selv har mulighed for at fastsætte timeprisen,« hedder det i udspillet.

Men det er ikke nødvendigvis en god idé, lyder det fra KL.

»Hvis der skal laves om på det her system - og det er KL ikke helt sikker på - så er det vigtigt, at kommunerne får tilstrækkeligt tid til at indrette sig, så de kan gøre det rigtigt. Og det er også sådan med gebyropkrævning, at alle sjældent er tilfredse, når der opkræves gebyr. I virkeligheden vil folk jo helst være helt fri, så man skal passe på med at tro, at det er noget , der kan løse alle problemer på en gang. Der vil sikkert dukke nye problemer op med timeprisafregning,« siger Kristoffer Slottved.

Han understreger dog, at KL gerne vil være med til at kigge på mulige løsninger på området.

Dagens Gossip