Klagetid eksploderer i presset Advokatnævn

Advokatnævnet mangler fortsat et overblik over, hvornår den lange sagsbehandlingstid er på niveau med nævnets egen målsætning.

Advokatnævnets formand, Jon Stokholm, har ikke haft mulighed for at blive interviewet om situationen. Men han skriver i en mail til Berlingske, at han godt kan forstå, at borgere og de anklagede advokater er utilfredse med, at det nu i gennemsnit tager næsten 13 måneder at behandle en sag eller mere end dobbelt så lang tid som for to år siden.

»Det forstår jeg helt sikkert. Jeg beklager situationen, vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på den,« skriver Jon Stokholm, der ud over at være formand for Advokatnævnet også er dommer i Højesteret.

Advokatnævnet har tidligere lovet forbedringer. Men en stor pukkel af gamle sager og en omfattende udskiftning i Advokatnævnets sekretariat i 2010 og 2011 forsinker behandlingerne. Det er sket, selv om Advokatnævnet sidste år fik tilført markant flere ressourcer, men fordi nævnet behandler de gamle sager først, stiger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat.

»Vi nedbringer hele tiden antallet af sager. Desværre kan vi ikke – hvor gerne vi end ville ændre situationen på et enkelt år. I princippet kunne vi have valgt udelukkende at have satset på kvantitet frem for kvalitet, men kvaliteten i sagsbehandlingen og afgørelserne er en hjørnesten i vores strategi for at sikre en varig løsning på udfordringerne. Alt andet vil være retssikkerhedsmæssigt uansvarligt,« skriver Jon Stokholm.

Nye tal viser, at Advokatnævnet i fjor brugte 12,8 måneder på at behandle en klage. Det er mere end en fordobling på to år og langt over nævnets målsætning om, at borgerne højst skal vente i seks måneder.

»Advokatnævnet afslutter i øjeblikket flere sager, end der kommer ind, hvilket betyder, at sagsbehandlingstiden vil falde i takt med, at vi får afgjort de sager, som venter. Hvornår, vi igen kan nå vores målsætning, afhænger især af, hvor mange nye sager der kommer ind,« skriver Jon Stokholm.

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze, der er ekspert i de retslige relationer mellem borgere og myndigheder, understreger, at hverken borgere eller advokater kan leve med den nuværende situation.

»En sagsbehandlingstid på 12,8 måneder er for lang tid,« siger Michael Gøtze.

Han forventer, at næste gang, Advokatnævnet kommer med tal, vil behandlings­tiden være skåret ned.

»Man må ud fra nævnets oplysninger forvente, at det snart kommer ned,« siger Michael Gøtze.

Dagens Gossip