Klimapanel frygter Grønlands totale afsmeltning

Det vil i sig selv få verdenshavene til at stige med omkring syv meter.

Det fremgår af en lækket version af den længe ventede videnskabelige klimarapport for beslutningstagere, som FNs klimapanel IPCC offentliggør i dag, skriver B.dk.

I den lækkede rapport står der, at en vedvarende global opvarmning på mellem én og fire grader over det nuværende niveau »vil føre til det næsten fuldstændige tab af Grønlands indlandsis i løbet af 1.000 år eller mere.«

Klimaforskeren Aslak Grinsted fra Center for Is og Klima under Københavns Universitet erklærer sig enig i estimatet et langt stykke hen ad vejen.

»1.000 år ligger inden for mulighedernes grænse, og det gør det også, selv om vi formår at holde den globale temperaturstigning på maksimalt to grader. Man risikerer at ramme et kritisk punkt, hvorefter afsmeltningen vil være umulig at stoppe, fordi den vil være selvaccelererende. Men alt afhænger af, hvor meget vi som mennesker formår at begrænse udledningerne,« fastslår han.

Aslak Grinsted understreger, at i en så uoverskuelig smeltesituation vil det globale havniveau stige væsentligt mere end syv meter.

Det vil ske i kraft af havvandets naturlige varmeudvidelse og som følge af en forventning om voldsomt stigende afsmeltninger fra Antarktis, der rummer næsten ti gange mere vand bundet i is end Grønland.

Også chefen for iscenteret, professor Dorthe Dahl-Jensen, vurderer, at en næsten fuldstændig grønlandsk afsmeltning er mulig inden for 1.000 år:

»Men det vil kræve, at temperaturen i Grønland stiger med ca. ti grader,« siger hun.

I den forbindelse understreger hun, at en gennemsnitlig global temperaturstigning på fire grader modsvares af mindst den dobbelte temperaturstigning i Arktis.

Under den såkaldte eemtid - en mellemistid for ca. 120.000 år siden - var der op til syv-otte grader varmere end i dag i Grønland, og dengang smeltede ca. en fjerdedel af indlandsisen.

Dengang lå det globale vandspejl imidlertid fire til otte meter over nutidens niveau, så også Antarktis må have bidraget væsentligt til datidens høje havniveau.

Aslak Grinsted har selv læst den lækkede IPCC-rapport, som han indirekte har bidraget til med forskningsresultater.

På den baggrund mener han, at IPCC fejlvurderer den maksimalt mulige havvandsstigning i dette århundrede.

Klimapanelet skriver nemlig, at verdenshavene maksimalt kan stige med lige omkring en meter frem mod år 2100.

»Det er i mine øjne for konservativt et estimat. Jeg mener udmærket, at man kan lægge yderligere en halv meter på. Dertil kommer, at vi risikerer endnu større stigninger i det 22. og 23. århundrede.«

Dagens Gossip