Kloden har kurs mod fem grader varmere vejr

Det Internationale Energi Agentur (IEA) skriver i en ny rapport, at den globale temperatur risikerer at stige mellem 3,5 pg 5,3 grader celsius. Det er en væsentligt større stigning end det, den globale hensigtserklæring Copenhagen Accord lægger op til. Af den fremgår det nemlig, at temperaturstigningen skal holdes under to grader celsius, fastslår Tarjei Haaland, der er klima- og energiekspert i miljøorganisationen Greenpeace.

»Hvis man kommer over to grader, bliver det katastrofalt for mennesker, dyr og planter. Det betyder, at de vejrekstremer, vi allerede ser konturerne af i dag, bliver værre og værre. De tørkeramte områder bliver endnu mere tørre, vandstanden vil stige med omkring en meter, og det vil især gå ud over verdens fattige. Vi får et klima, vi ikke kan være bekendt at efterlade til vores efterkommere,« forklarer han.

Det Internationale Energi Agentur peger på en række energipolitiske løsninger, som kan bremse katastrofen. De omfatter blandt andet byggeri, industri og transport, begrænset udbygning af kulkraftværker, halvering af den forventede metangas-udledning og delvis udfasning af subsidier til fossile brændsler.

Og det er en anvisning, verdens politiske ledere ikke kan sidde overhørig, mener Tarjei Haaland.

»Det viser, hvor galt det står til, og hvor lidt politisk vilje der er til at handle. Det er en velkommen påmindelse til verdens regeringer om, at nu skal der altså handles. Og der skal handles inden 2020, der skal ske nogle reduktioner nu,« siger han.

Dan Jørgensen (S), der er næstformand i Europa-Parlamentets Miljøudvalg er enig i, at rapportens konklusioner skriger på politisk handling.

»Det er et vink med en vognstand om, at vi har behov for at gøre meget mere for at redde klimaet. Det foruroligende ved IEAs rapport er jo, at den viser, at selv i en tid med finanskrise og mindre produktion, der stiger CO2-udledningerne alligevel. Det er meget bekymrende.«

Socialdemokraten har dog endnu ikke mistet håbet om, at klimaforandringerne kan bremses.

»Det er realistisk, fordi vi ved, hvad der skal til, og vi også har den teknologi, der skal til. Der skal selvfølgelig en grundlæggende reform af vores energiforbrug til, så vi bruger mere vind- og vandkraft, bølgeenergi og så videre. Det, der er det store spørgsmål, er, om den politiske vilje er der. Det har der ikke været ind til nu på globalt plan. Omvendt må man sige, at der er positive signaler fra USA og Kina, så vi er nødt til at kæmpe videre,« siger Dan Jørgensen med henvisning til weekendens topmøde mellem USA og Kina, hvor de to supermagter blev enige om at drosle ned på udledningen af blandt andet drivhusgasser.

Dagens Gossip