Kløft mellem rige og fattige pensionister vokser

Danskerne er på vej til at blive langt mere opdelt i rige og fattige pensionister end først antaget, skriver Politiken mandag.

Den første analyse, som i 10 år har fulgt en årgang af danskere, viser, at det er den samme del af befolkningen, der år efter år sparer store summer op til pension. Andre dele af befolkningen lægger ikke andet end småbeløb til side.

Den halvdel, der sparer mest op, står for 83 procent af årgangens pensionsopsparing i hele årtiet. Det efterlader 17 procent af opsparingen til den anden halvdel, viser analysen, som er foretaget af ATP.

- Nogle sparer væsentlig mere op end andre, hvis man måler det i et enkelt år, men vores forventning har hidtil været, at det i nogen grad ville udjævne sig over flere år, fordi nogle det ene år har fast arbejde og kan lægge penge til side, mens andre kommer til i det næste.

- Vi er overrasket over, at det kun i ringe grad forholder sig sådan. Det viser sig i stedet, at nogle sparer betydelige summer op over en længere årrække, mens andre ikke gør, siger chefanalytiker Ole Beier Sørensen fra ATP.

ATP har fulgt den årgang, som i 2002 var 40 år, i perioden 2001 til 2010. Samme måling er gennemført for de to årgange, der i 2002 var henholdsvis 30 år og 50 år, hvor resultatet er omtrent det samme.

Analysen viser, at danskerne dermed står til at blive mere ulige i deres pensionsopsparinger, end de var i deres indkomst, mens de arbejdede, vurderer tidligere overvismand og professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen.

Han påpeger, at det er fuldt forventeligt, at den pension, man får, har en sammenhæng med, hvor meget man fik i løn, mens man arbejdede.

Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) er åben for, at det i fremtiden kan blive nødvendigt at sikre de dårligst stillede pensionister bedre.

- Vi skal sikre, at de dårligst stillede får en ordentlig levestandard i deres alderdom. Jeg har sat gang i en analyse af området, som jeg afventer resultaterne af, før vi tager stilling til eventuelle ændringer, siger ministeren til Politiken.

/ritzau/

Dagens Gossip