Knapt halvdelen af asylansøgere i Danmark er under 18 år

Antallet af flygtninge under 18 år, som søger asyl i Danmark, er steget markant de seneste år.

Det viser en analyse fra ugebrevet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening (KL). Analysen bygger på tal fra Udlændingestyrelsen, Danmarks Statistik og fra Eurostat, der er EUs statistiske kontor.

I første halvår af 2015 kom 3383 asylansøgere og familiesammenførte flygtninge under 18 år til Danmark. Dermed udgjorde de unge flygtninge 44 procent af alle flygtninge.

Det er mere end en tredobling siden første halvår af 2013, hvor unge under 18 år udgjorde 29 procent af alle flygtninge i Danmark.

Der er dog ikke kun kommet flere unge flygtninge. De har det også dårligere end tidligere. Det vurderer Karen Marie Nielsen, leder af kompetencegruppen for integration i Hedensted Kommune.

- Børnene har flere og hårdere oplevelser med sig, og det gælder også for familiesammenførte. Desuden er flere af børnene traumatiserede på grund af egne oplevelser, hvor de førhen oftere var traumatiserede, fordi forældrene var det.

- Så vi har en stor og vigtig opgave med at finde og hjælpe de børn, der har brug for noget støtte ud over, hvad de selv kan leve sig ud af, siger hun til Momentum.

At det er en stor opgave, som kommunerne står over for, understreges af Niels Svankjær Christiansen, som er udviklingskonsulent i Dansk Røde Kors.

- Sagsbehandlingstiden er skrumpet i asylsystemet, og det betyder, at den første integration på asylcentrene formindskes, og at kommunerne får nogle børn og unge mennesker ud, der har haft kortere tid til at lande efter deres flugt.

- Samtidig ved vi, at reaktionen fra de voldsomme oplevelser først kommer, når man har fået fast grund under fødderne, så kommunerne har god grund til at være meget opmærksomme på børnenes tilstand, og på om nogle kræver særlig støtte, siger han.

I første halvår af 2015 har 348 uledsagede børn og unge desuden søgt om asyl i Danmark.

/ritzau/

Dagens Gossip