Knoglemarvskræft fører til førtidspension for næsten hver anden

Hvert år bliver over 2.000 danskere ramt af blodkræft (leukæmi), lymfekræft eller knoglemarvskræft (myelomatose) – under ét betragtet som hæmatologisk kræft. Patienternes vej tilbage til en hverdag udenfor hospitalet er da også hidtil blevet betragtet som nogenlunde den samme.

Men der er, ifølge Trine Allerslev Horsbøl god grund til at skelne. For hvor kun 9 procent af patienter med visse typer lymfekræft efter 5-12 år får tilkendt førtidspension, så er tallet helt oppe på 44 procent for patienter med knoglemarvskræft, viser hendes undersøgelse fra hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Undersøgelsen er offentliggjort i det internationale tidsskrift Acta Oncologica.

Målrettet og individualiseret rehabilitering

Trine Allerslev Horsbøl har undersøgt risikoen for at komme på førtidspension blandt alle danske patienter i arbejdsdygtig alder, der er diagnosticeret med hæmatologisk kræft i perioden 2000-2007.

Mens 5 procent af personer uden hæmatologisk kræft har fået førtidspension i 2012, var tallet for personer med hæmatologisk kræft på 17 procent. Det er dog især variationerne blandt de hæmatologiske kræftpatienter, der bør give stof til eftertanke.

- Der har hidtil ikke været tradition for at give specielle rehabiliteringstilbud til bestemte grupper af hæmatologiske kræftpatienter. Man kunne med fordel være opmærksom på, at de patienter, som forskningen viser i størst omfang oplever funktionsnedsættelse, som eksempelvis patienter med knoglemarvskræft, får tilbudt behovsbestemt, professionel hjælp til rehabilitering, fortæller Trine Allerslev Horsbøl, og fortsætter:

- Det handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt ved at målrette vores rehabiliteringsforløb til dem med størst behov. Og så handler det om, at mennesker, der i forvejen skal kæmpe med en livstruende sygdom, ikke mister forsørgelsesgrundlaget.

Psykisk helbred bør også indtænkes

Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt alle hæmatologisk kræftpatienter med behov for medicin imod angst og depression er forøget risiko for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

- Det tyder på, at psykiske problemer kan have en negativ effekt på, om hvorvidt man vender tilbage til arbejdslivet. Derfor kan det psykiske helbred med fordel indtænkes i rehabiliteringstilbud til patienter med hæmatologisk kræft.

Undersøgelsen er en del af Trine Allerslev Horsbøls ph.d. som bliver støttet af bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Helsefonden og Aarhus Universitetshospital.

Dagens Gossip