Københavnerne føler sig mere trygge

Det er konklusionen i en tryghedsundersøgelse, som Københavns Kommune står bag.

Det såkaldte tryghedsindeks, som siden 2009 har taget temperaturen på københavnernes tryghedsfølelse, viser, at andelen af indbyggere, der føler sig utrygge i hovedstaden efter mørkets frembrud, er faldet fra 22 procent i 2009 til 17,5 procent i dag. Det svarer til lidt over hver sjette københavner.

Tryghedsindekset beregnes på baggrund af politiets opgørelse over anmeldelser og en spørgeundersøgelse, som cirka 8.000 københavnere har deltaget i. Trygheden måles i 35 områder, fordelt på 12 københavnske bydele, og det viser, at der stadig er områder, hvor tryghedsfølelsen er væsentligt lavere end i andre. Det gælder eksempelvis bydelen Christianshavn, der som bekendt lægger volde til fristaden Christiania, hvor en stor del af den københavnske hashhandel foregår. Her er der brug for en markant tryghedsskabende indsats, viser tryghedsindekset. Det samme gælder dele af indre by, men det skyldes primært et stigende antal politianmeldelser.

På Nørrebro er der til gengæld sket en markant forbedring af trygheden siden første måling i 2009. Selvom bydelen har den anden største andel af beboere, der føler sig utrygge, så er der sket en positiv udvikling på Nørrebro, fastslår Københavns Kommune. Men der er til gengæld stor forskel på indre og ydre Nørrebro, som blandt andet har været plaget af den verserende bandekonflikt.

Og derfor er der stadig brug for at gøre en indsats på Nørrebro, fastslår beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) i forordet til rapporten.

»Men desværre har københavnerne i begyndelsen af 2013 også været vidner til en række konfrontationer mellem forskellige kriminelle grupperinger med overfald, skud, knivstik og drab til følge. Denne fornyede uro i bandemiljøet på blandt andet Nørrebro har skabt stor bekymring blandt borgere, politikere og fagfolk - og bestemt med god grund. Så selv om tallene viser, at det går fremad, har vi i Københavns Kommune den store opgave at forebygge, at børn og unge ryger ud i kriminalitet. Den opgave udføres i tæt samarbejde på tværs af alle kommunens forvaltninger, SSP, Lokaludvalg, boligorganisationer, Kriminalforsorgen og Københavns Politi,« udtaler hun.

Dagens Gossip