Københavnsk borgmester skal forklare fejlagtige afgørelser

En lang række afgørelser ændres eller hjemvises, fordi de ikke er korrekte eller ikke er korrekt oplyste. Det viser en opgørelse for første kvartal af 2013 fra Det Sociale Nævn, hvor sager ender, hvis borgerne klager over kommunens afgørelser. I enkelte kategorier er det knap hver tredje kommunale afgørelse, som tommelfingeren bliver vendt nedad i forhold til.

Det er Konservative, der har bedt Mikkel Warming om en forklaring.

»Det går udover både børn, forældre og kommunekassen, når der er alt for mange fejl i afgørelserne. København kan ikke være bekendt, at der er lang sagsbehandlingstid i Socialforvaltningen, og når der så endelig træffes en afgørelse, så er en stor del af afgørelserne forkerte,« siger gruppeformand Jakob Næsager (K) i en pressemeddelelse.

Før sommerferien var fejl i sagsbehandlingen ligeledes på dagsordenen i Borgerrepræsentationen. Debatten kom i kølvandet på en skarp kritik, som borgerrådgiver Johan Busse rettede, efter der i 2012 var fejl i 53,8 procent af de sager, hvor en borger havde klaget til Borgerrådgiveren.

De mange og gentagende fejl drejede sig i 2012 om alt fra for lange ventetider til breve, der ikke besvares, og til alvorlige brud på borgernes retssikkerhed, hvor en borger for eksempel uretmæssigt bliver bedt om at tilbagetale hundredtusindvis af kroner til forvaltningen.

Dagens Gossip