Kog vandet fra Følle Vandværk

Syddjurs Kommune har udsendt et kogepåbud af vand, der kommer fra Djurs Vand - Følle Vandværk. Det sker i samaråd med embedslægerne.

Der er fundet coli-bakterier i drikkevandet fra rentvandsbeholderen ved Randersvej.

Cirka 85 forbrugere, der bor syd for motortrafikvejen anbefales, at alt vand til drikkevandsformål og madlavning koges.

Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Nye analyser ventes klar i den kommende uge.

Dagens Gossip