Kolding Kommune har styrket sin borgerservice

Kolding Kommunes borgerrådgiver Birgitte Lamp glæder sig over, at kommunens afdelinger det seneste halve år har arbejdet målrettet på at iværksætte forskellige initiativer, der styrker den kommunale service overfor borgerne.

I sin beretning for 2. halvår 2012 konstaterer Birgitte Lamp, at der er blevet igangsat en række tiltag, som harmonerer med de idéer, hun fremsatte i sin forrige halvårsberetning. Her anbefalede hun Kolding Kommune at styrke servicen ved øget fokus på klage- og konflikthåndtering, lang sagsbehandlingstid samt vejledning og forventningsafstemning.

Blandt initiativerne er, at Jobcentret har afholdt kurser for medarbejderne om styrket borgerkontrakt, som blandt andet omfatter hurtig og direkte dialog med borgerne.

Fremadrettet anbefaler borgerrådgiveren blandt andet, at kommunen skal have fokus på kommunikation og lange sagsbehandlingstider. Birgitte Lamp oplever også, at der er plads til forbedring, når det gælder koordination mellem de forskellige afdelinger ved kommunen.

I 2. halvår af 2012 har borgerrådgiveren haft 215 henvendelser. Det er et lille fald i forhold til halvåret før, hvor 229 borgere kontaktede Birgitte Lamp.

65 procent af henvendelserne har handlet om råd og vejledning, mens klager og hjælp til udarbejdelse af klager har tegnet sig for en fjerdedel af henvendelserne.

Dagens Gossip